VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh esvect.sty và xargs.sty- ký hiệu vectơ

Posted by nhdien on 16/08/2009

Liên quan đến vectơ ta có 3 gói lệnh vectors.sty, esvect.sty, xargs.sty mục đích chính của các gói lệnh là biểu diễn vectơ dễ hơn.

1. Gói lệnh esvect.sty
 Tại địa chỉ:
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/esvect/

Gói lệnh này khắc phục một điều còn thiếu là mũi tên chạy dài theo các ký tự. Mặt khác các ký hiệu mũi tên cũng có dạng khác nhau bằng tùy chọn \usepackage[<tùy chọn>]{esvect}
2. Gói lệnh xargs.sty
Tại địa chỉ
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/xargs/

Gói lệnh này khắc phục giá trị vectơ đầu và cuối thay đổi.

Ví dụ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: