VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh vector.sty – ký hiệu biểu diễn vectơ

Posted by nhdien on 15/08/2009

Liên quan đến vectơ ta có 3 gói lệnh vectors.sty, esvect.sty, xargs.sty mục đích chính của các gói lệnh là biểu diễn vectơ dễ hơn.

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/vector/

Ví dụ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: