VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh refcheck.sty – kiểm soát nhãn

Posted by nhdien on 14/08/2009

Ta biết một gói lệnh showkeys.sty để hiện lên các loại nhãn gán số để kiểm soát. Nhưng còn một khuyết điểm trong gói đó là không biết nhãn nào có dùng, hoặc chỗ đánh số lại không có nhãn, gói lệnh refcheck.sty làm thêm chức năng này nữa, gói lệnh có tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/refcheck/

1. Như ví dụ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: