VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh numname.sty – Chuyển số thành chữ

Posted by nhdien on 11/08/2009

Một gói lệnh nhỏ chuyển các số thành chữ và đánh dấu số hàng nghìn và triệu cho các số lớn lag gói numname.sty tại địa chỉ

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/numname/

Các lệnh và ví dụ thực hiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: