VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh tablists.sty – tùy biến danh sách ngang, dọc

Posted by nhdien on 10/08/2009

1. Giới thiệu

Rất nhiều gói lệnh liên quan đến liệt kê danh sách, những bài trước ta đã quan tâm tới gói lệnh itenum.sty hay enumerate.sty, shortlst.sty ở đây ta quan tâm tới danh sách và đánh số chi tiết hơn và thực hiện danh sách ngang dọc dễ dàng hơn. Tại địa chỉ

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/tablists/

Tác giả Olga Lapko đã xây dựng gói lệnh tablists.sty thực hiện các điều mong muốn của ta.

2. Môi trường chính và ví dụ

 

One Response to “Gói lệnh tablists.sty – tùy biến danh sách ngang, dọc”

  1. Em dùng tablist nhưng khi em dùng môi trường array thì bị báo lỗi “! Forbidden control sequence found while scanning preamble of \halign.” và “! Emergency stop.” và “! ==> Fatal error occurred, no output PDF file produced!”. Em để môi trường array ở ngoài môi trường tabenum thì bình thường, hoặc là xóa array trong tabenum thì cũng bình thường. Mong thầy hướng dẫn cách khắc phục. Em xin cảm ơn thầy nhiều.
    Trả lời
    Trong môi trường bảng không dùng môi trường công thức được. Tìm cách thiết kế lại như dùng bảng trong bảng,…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: