VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Cập nhật USBVieTeX 1.0

Posted by nhdien on 06/08/2009

Tôi vừa sửa lại VieTeX trong USBVieTeX và cập nhật lại tại địa chỉ cũ. Nghĩa là bạn nào lấy từ bây giờ thì khi chạy VieTeX nó sẽ không làm tập trống nữa, mà thông báo không có tệp theo đường dẫn cũ do chuyển USB đi các máy khác nhau.

Còn một số bạn đã lấy từ trước thì lấy tệp sau đây chép đè lên vietex.exe trong thư mục của nó vietex. Tệp cập nhật lấy tâị đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: