VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Tài liệu mẫu câu Anh – Việt về Toán học

Posted by nhdien on 05/08/2009

Đây là bản nháp các thuật ngữ toán học. Mục đích khởi đầu cho các bạn mới viết bài cho các báo. Tập sách gồm các phần
1. Phần các thuật ngữ
2. Phần một số chú ý ngữ pháp
3. Một số các đọc ký hiệu và công thức
4. Các ký hiệu toán chuẩn soạn bằng LaTeX
5. Những ý kiến hay về viết báo tiếng anh và cách trình bầy chúng.
Đây chỉ là bản nháp, còn rất nhiều nội dung chưa đưa vào đây và cũng chưa được chọn lọc, mong các bạn cho ý kiến.

Tất cả nội dung bản này đã có trong VieTeX 2.7, bạn xem lại bài

Mẫu câu tiếng Anh cho Toán 02/07/2009

Nội dung của mẫu câu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: