VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh boxedminipage.sty

Posted by nhdien on 28/07/2009

1. Giới thiệu

Để đóng khung một khối văn bản với các kích cỡ khác nhau có gói lệnh boxedminipage.sty tại địa chỉ

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/misc/

do Mario Wolczko viết. Bài này đề cập đến vấn đề khung của khối văn bản tùy ý.
Về cơ bản gói lệnh này là sửa đổi môi trường minipage đã có của LaTeX.

2. Môi trường minipage

Môi trường minipage là muốn để một khối văn bản như một trang văn bản nhỏ, có cú pháp như sau

\begin{minipage}[<tùy chọn trang>]{<độ rộng trang>}
<Nội dung gõ vào đây>
\end{minipage}

Bạn xem tiếp trong tệp sau đây boxedminipagehelp

One Response to “Gói lệnh boxedminipage.sty”

  1. galoi14 said

    Em muốn làm khung trang bìa có đường kẻ đôi và các dạng đường khác. Vậy em dùng gói nào thưa thầy? Em có đọc các gói lệnh của thầy nhưng không thấy nói đến.
    Trả lời
    Bạn vào [mục luc] tìm bài về trang bìa, có hàng chục loại khác nhau. Hoặc tìm kiếm trên web này “trang bìa”, Bạn nên tự tìm và tìm kiếm trên web rồi hãy hỏi vì ai cũng rất bận.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: