VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh comment.sty

Posted by nhdien on 27/07/2009

1. Cơ bản về gói lệnh

Ta đã biết để chú thích văn bản soạn thảo bằng LaTeX có một ký hiệu đặc biệt \% sau ký hiệu này các ký tự gõ vào không xuất hiện trong văn bản, nghĩa là TeX sẽ không lấy vào văn bản.
Để mở rộng các văn bản bình luận, Victor Eijkhout đã viết gói lệnh comment.sty có tại địa chỉ

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/comment/

Môi trường cơ bản của gói lệnh là comment, trong môi trường này thì văn bản không hiện ra. Ví dụ:
Đây là có
\begin{comment}
động từ
\end{comment}
bên trong không hiện ra.

2. Khả năng thêm câu chú thích

Bạn xem tiếp trong tệp dưới đây commenthelp. Tôi xin lỗi là quá bận nên chưa soạn kỹ được nội dung gói này.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: