VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Lớp actatex.cls

Posted by nhdien on 22/07/2009

Cách đây 8 năm tôi được tham gia viết lại định dạng báo tiếng Anh về Toán

ACTA MATHEMATICA VIETNAMICA

Hiện tại người biên tập vẫn dùng lớp này, chạy trên Pctex cũ. Lớp này dựa vào một lớp làm báo của hội toán học Mỹ. Đây là kỷ niệm để tôi tích cực đi sâu vào nghiên cứu TeX và sau cuốn sách TeX đầu tiên của tôi. Do bản quyền tôi không thể đưa mã nguồn lên đây được. Tôi đưa 1 bài lên đây làm kỷ niệm, lớp này có thể phải sửa để chạy với MiKTeX.

One Response to “Lớp actatex.cls”

  1. Thu said

    Xin thầy hãy chỉ giùm cách dùng chức năng psnup trong Vietex. Em vẫn đang dùng Vietex 2.2. Càng chi tiết càng tốt. Cảm ơn thầy nhiều.

    Trả lời
    Bản VieTeX 2.2 quá cũ và hạn chế, tôi không nhớ chức năng đó là gì nữa, theo tôi nhớ không có chức năng này. Bạn nên dùng bản mới nhất kế thừa tất cả các bản cũ, lấy về tại trang Web này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: