VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Lớp vjmarticle.cls

Posted by nhdien on 21/07/2009

Được mời biên tập lớp văn bản cho tạp chí toán học số 2 bằng tiếng Anh của Việt Nam:

Vietnam Journal of Mathematics

Trước kia tạp chí này do NXB Springer về in ấn và định dạng. Gần đây họ giao lại cho ban biên tập của Việt Nam. Tạp chí này có hình thức và đóng gói ngang tầm với các tạp chí quốc tế. Tất cả soạn thảo đều dùng TeX. Khi tiếp nhận đều dùng AmsTeX nên khó cho các tác giả trên thế giới và các định dạng khác thường thấy,…

Với mục đích giữ nguyên những gì đã có của tạp chí và tự động hóa cho các tác giả, người biên tập và in ấn. Tôi đã tham khảo nhà xuất bản Springer có các lớp văn bản mẫu bằng LaTeX dùng cho sách báo loại mới. Tôi đã lấy mẫu biên tập lại thích hợp cho tạp chí này và đặt là vjmarticle.cls để làm trọn bộ cho cả biên tập và các tác giả tham gia đăng. Hiện từ năm nay tạp chí đã áp dụng lớp này. Mã nguồn có thể đưa lên tại địa chỉ Viện toán học cho các tác giả vì vậy tôi chỉ đưa một số mẫu nháp tại đây. Khi nào được công bố cụ thể tôi sẽ đưa mã nguồn, vì qua làm lớp này tôi học được nhiều điều thiết lập lớp.

Bản quyền lớp và gói lệnh này thuộc tạp chí VJM và tác giả.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: