VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh yhmath.sty với dấu cung và ba chấm

Posted by nhdien on 14/07/2009

Một gói lệnh nhỏ thiết kế cùng với phông của nó do Yannis Haralambous viết. Có bản tại

http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/yhmath/

Khi cài MikTeX cũng có rồi, vì có phông nên lấy về tự cài hơi khó. Dùng MikTeX cài vào là chính xác nhất. Gói lệnh có một số ký hiệu LaTeX không có như ba chấm đường chéo phụ, góc có mũ như của việt nam.

1. Dấu cung hình học

 $$\wideparen{A},
\wideparen{AB},
\wideparen{ABC},
\wideparen{ABCD},
\wideparen{ABCDE},
\wideparen{ABCDEF},
\wideparen{ABCDEFG}$$

2. dấu ba chấm ngược

$\adots$

3. Bạn xem đầy đủ trong t ài liệu

One Response to “Gói lệnh yhmath.sty với dấu cung và ba chấm”

  1. Thanh Hà said

    Em chào Thầy ạ, Thầy ơi sao em gõ \wideparen{A_{i-1}A_i} dịch ra có cái dấu ngoặc “(” bên cạnh chỉ số i thầy ạ. Thầy xem giúp em với.
    Trả lời
    Gói lệnh có phông nên khi nạp nhờ MiKTeX cài vào, chọn chạy tự động khi dịch cài vào là không được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: