VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh quotchap.sty

Posted by nhdien on 08/07/2009

Một gói lệnh nhỏ quotchap.sty làm cấu trúc đầu chương khác với gói sect.sty. Gói lệnh quotchap.sty khi dùng có nhiều tùy chọn, nhằm mục đích số chương, tiêu đề một chương và câu châm ngôn cho chương đó ở phía trước. Có tại địa chỉ

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/quotchap/

Trong MikTeX cũng đã có sẵn, bạn biên dịch nó tự lấy vào từ đĩa.  Khi dùng đưa vào

\usepackage[nogrey, palatino]{quotchap}

1. nogrey là số chương không màu xám mà là đen tuyền, mặc định hoặc grey là số xám mờ

2. palatino đây là phông chỉ cho số chương, tương tự cho các phông: charter, avantgarde, bookman, courier, helvetica,newcentury, times, utopia

3. Môi trường câu trích dẫn đầu chương.

\begin{savequote}[5cm]
  Người ơi {\upshape\ttfamily Người ở:\textasciitilde} đừng về
  \qauthor{Dân ca}
\end{savequote}

4. Sau đây là ví dụ một số đầu chương như:

\documentclass[a4paper]{report}
\usepackage[nogrey, palatino]{quotchap}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{graphicx}
\textheight 23truecm
\textwidth 14truecm %%%%
\voffset -0.7in
\parskip 4pt

\begin{document}

\begin{savequote}[8cm]
  “Học thày không tày học bạn”
  \qauthor{Tục ngữ}
  Con cò đi đón cơn mưa\\
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về.
  \qauthor{Ca giao}
\end{savequote}
\chapter{\bfseries CA DAO VÀ TỤC NGỮ VIỆT NAM}
Đây là ví dụ bắt đầu một chương bình thường.

quotchap1

\chapter{\bfseries\sffamily SỰ TỒN TẠI KHÔNG GIAN TỤC NGỮ}
Chương không có tự đề phía trước.

quotchap2\chapter*{\bfseries\itshape TỤC NGỮ VỀ TÌNH YÊU}
Ở đây không đánh số chương, nhằm mục đích giới thiệu và mục lục.

quotchap3

\begin{savequote}[5cm]
  Người ơi {\upshape\ttfamily Người ở:\textasciitilde} đừng về
  \qauthor{Dân ca}
\end{savequote}
\chapter*{\bfseries Những lời nhắn nhủ}
Lại có trích dẫn.

quotchap4

\end{document}

2 Responses to “Gói lệnh quotchap.sty”

 1. Nhâm Ngọc Tần said

  Vâng cám ơn thầy! Tại vì cuốn sách mà thầy giáo của em yêu cầu làm mẫu có kiểu như vậy nên em mới làm thế!

 2. Nhâm Ngọc Tần said

  Em chào thầy! Em thấy gói này khá hay. Em muốn thứ tự của nó đổi một chút: Tên chương ở trước, sau đó mới đến câu châm ngôn. Em thử đổi thứ tự nhưng không được, kính mong thầy giúp đỡ!
  Trả lời
  Làm như bạn thì cần gì gói lệnh. Cứ làm chương bình thường rồi các câu trích dẫn đưa vào môi trường dạt sang phải, trái thì tùy là được.
  Còn tên chương và số chương thì định nghĩa lại lệnh \chapter{…}.
  Nếu cần thì vẫn dùng gói lệnh không có câu trích dẫn như phương án đã trình bày trên. Còn câu trích dẫn làm bình thường sau tên chương dùng các môi trường dật trái phải là xong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: