VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Mẫu câu tiếng Anh cho Toán

Posted by nhdien on 02/07/2009

1. Giới thiệu

Trong những năm trước khi chúng tôi mới viết bài về công trình nghiên cứu của mình bằng tiếng Anh có dựa vào tài liệu những mẫu câu soạn sẵn của những người đi trước trong Viện Toán học. Trong VieTeX tôi đã kết hợp khác nữa để giúp người soạn báo tiếng Anh nhanh và chính xác hơn. Tôi phát triển chức năng này cho mấy bạn mới viết bài thôi chứ quá quen thì tham khảo kẻo mất thời giờ. Lấy thư mục mẫu câu ra cửa sổ Project:

Project -> Insert Folder Template -> @maucau

maumoi1

2. Cơ sở dữ liệu câu mẫu

Mẫu câu được chia ra thành các phần như trong bài báo như phần Abstract, Introduction, Proof, Remark, …chứa vào các tệp riêng, các bạn có thể tham khảo từng phần như hình trên.

Rất tiếc những tập chuẩn bị trước nhiều tệp còn trống. Muốn lấy các câu mẫu ra ta thực hiện sử dụng sau: Nhấn nút cờ Anh ở  thanh thứ ba công cụ hoặc

1. Nhấn vào nút hoặc [Alt]+F1 sẽ ra giao diện và tại thư mục có mẫu câu.

2. Chương trình liệt kê tất cả các tệp có trong thư mục như hình

maumoi2

3. Ta có thể mở tệp dữ liệu mà ta chọn, hoặc nhấn nút liệt kê các tệp dữ liệu có trong thư mục.

4. Tìm kiếm câu với số từ ta cần:
a. Chọn một tệp, hoặc *.tex cho tất cả các tệp TeX
b. Gõ vào từ cần tìm, hoặc % liệt kê tất cả các câu ở cửa sổ dưới(như hình)
c. Nhấn  vào nút [Find] danh sách câu liệt ra cửa số dưới.

5. Nếu ta đánh dấu vào ô copy to above thì khi nhấn đúp vào câu nào ở dưới thì được đánh dấu và chép phần tiếng Anh vào văn bản của ta. Nếu không đánh dấu thì chương trình mở tệp dữ liệu câu mẫu và nhảy đến dòng của câu trong tệp. 

6. Trong văn bản có câu hay muốn lưu lại tệp mẫu, hãy đưa con trỏ đến tệp đó rồi nhấn nút [Add] thì được gắn vào tệp đã chọn ở trên. Như vậy ta có thêm liên tục các câu mẫu vào tệp mẫu ở tệp đang soạn.

3. Làm mẫu câu riêng

1. Bạn hoàn toàn có thể thêm vào mẫu câu mà mình muốn tâm đắc và do mình có kinh nghiệm
2. Một câu mẫu có 2 phần cách nhau bởi %% thì các thao tác chép lên mới có tác dụng.
3. Cách tiến hành thao tác không khác gì như trên. Bạn có thể tự làm mẫu câu của mình.

4. Kết luận

Đây là đề tài hay để phát triển trợ giúp soạn thảo văn bản Toán chính xác và hay.
Mong các bạn bổ sung và cho tư liệu mẫu câu tốt để tôi cập nhật dùng chung mọi người.

One Response to “Mẫu câu tiếng Anh cho Toán”

 1. You are contemplating advancing your career or finally getting the degree.

  There are numerous factors pushing adult pupils to keep their
  training, notably with all the easy online institutions.
  As you will not have anyone else ranking over you requiring one to attend school or turning in your projects this enthusiasm is very
  important. Consequently you should consider
  if you are a home-stimulating adult learner who
  are able to prosper before applying in the setting that is online.
  Presently, you will find almost numerous online schools, universities and
  faculties that appeal to the requirements of working persons and homebound or
  / people. There are to seeking teaching or a qualification online numerous strengths.
  The learning program that is Western that is web delivers
  wonderful freedom and flexibility.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: