VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Cửa sổ dự án (Project)

Posted by nhdien on 02/07/2009

1. Giới thiệu

Một chương trình soạn thảo có nhiều cửa sổ phụ trợ để quản lý tài liệu đã soạn và là nơi trung chuyển các tài liệu trong khi soạn thảo, ngày nay còn là nơi tra cứu những tài liệu liên quan đến công việc soạn thảo. VieTeX cung cấp cho các bạn hai cửa sổ phụ đó là cửa sổ Project và cửa sổ Output. Nếu làm việc lâu dài với TeX và soạn thảo dài hơi thì lợi dụng hai cửa sổ này rất có lợi và tài liệu được quản lý chặt chẽ. Năm tới tôi quan tâm đặc biệt tới của sổ này và tạo các công cụ tra cứu liên quan một cách tương tác khi sử dụng. Bài này tôi giới thiệu chức năng của các cửa sổ đã có.

2. Cửa sổ project

Cửa sổ cố định ở bên trái màn hình, mặc định bằng 1/4 chiều ngang màn hình. Có thể mở cửa sổ hoặc không bằng cách nhấn vào nút cuối của thanh thứ nhất hoặc

Project–>view project–>Show project

có đánh dấu là mở không đánh dấu là đóng. Để thuận tiện cho người dùng, có chức năng mở cửa sổ này chiếm nửa màn hình bằng

Project–>view project–>Large project

Để trả lại giá trị mặc định của cửa sổ ta dùng

Project–>view project–>Restore project

Còn điều chỉnh cửa sổ tủy ý thì nhấn phím phải vào cạnh đứng cửa sổ rồi kéo thả một cách tùy ý.

Cách làm này hoàn toàn tương tự với cửa sổ Output.

2. Quản lý của cửa sổ Project nói chung

Quản lý cửa sổ Project có cả một Menu: Project

 Mục đích chính là quản lý các cây thư mục, có thể có nhiều cây thư mục nhưng khi mở chỉ có một, tạo cây thư mục bằng

Project –> Create (save, load, rename, remove)

Cũng có thể nhấn phím phải tại cây thư mục ra Menu tương tác:

project1

Một dự án có tên và quản lý nó như nạp vào, ghi với tên khác, đổi tên, tệp dự án có đuôi *.vtp ở bất cứ thư mục nào trong máy tính.

Mỗi lần tạo ra tệp dự án như vậy đều được lưu dấu vết vào theo dõi bởi

Project–>recent project

và ta mở lại dự án đó một cách dễ dàng như

project2

3. Thư mục trong dự án

1. Thư mục đặc biệt: Đó là các thư mục ký hiệu toán học có hình ảnh cụ thể và lệnh bên cạnh, khi nhấn nhấn đúp vào tên sẽ đưa vào văn bản soạn thảo. Loại thư mục này có dấu * ở trước và lấy vào cho bất cứ cây dự án nào bằng nút trên thanh thứ 3 hoặc menu

Project–>Folder Symbol

project3

– Tương tự có các thư mục đặc biệt như các mẫu bắt đầu là dấu @ cũng lấy ra từ

Project–>Folder Template

Đây là chỗ các bạn có thể học tập rất nhiều như mẫu luận án, mẫu làm sách, mẫu các mã nguồn của 7 cuốn sách phổ biến hiện nay, …

project4

2. Thư mục văn bản

Thư mục có thể lồng nhau, khi tạo ra thư mục chon vào thư mục đó và nhấn phím phải chuột và chọn new folder và gõ tên vào. Chú ý là về thư mục có thể có tạo ra, load gọi vào, rename đổi tên và delete xóa đi.

Khi nhấn đúp vào Folder để mở thư mục được lưu vết tại

Project–>recent folders

với danh sách thư mục ta vừa truy cập và tở lại thư mục đó dễ dàng không phải nhớ.

project5

4. Các tệp trong thư mục

– Mỗi thư mục chưa bất cứ loại tệp nào bằng cách gắn vào nó: chọn thư mục, nhấn phím phải chuột ra Menu tương tác và chọn add files. cửa sổ chọn tệp mở ra và chọn tệp để gắn vào, chú ý không những chỉ chọn thừng tệp mà có thể chọn toàn bộ hoặc một phần các tệp hiện ra bằng nhấn nhấn Shift rồi chọn liên tiếp các tệp là được.

Ta có thể cứ chọn tất cả các tệp để gắn vào rồi dùng chức năng remove trong Menu tương tác để bỏ nó đi trên cây thư mục chỉ còn lại các tệp cần thiết.

Khi chọn vào tên tệp trên cây và nhấn phím phải chuột ta có thể remove bỏ đi, rename đổi tên cả tệp gốc, ….

Có thể mở tệp rồi gắn vào cây thư mục cũng được bằng cách chọn vào vào tên tệp và nhấn phím phải chuột và chọn như hình

project6

– Thực ra mỗi thư mục là một dự án ví dụ như cuốn sách, môn học, các đề thi, …

Một thư mục được hỗ trợ rất nhiều như tìm kiếm trong các tệp thư mục, lệt kê danh sách các tệp, đặc biệt là quản lý biên dịch theo dự án có tệp chính và các tệp phụ, xem lại bài biên dịch theo dự án, bằng cách chọn tệp rồi trong Menu tương tác chọn [set main file] khi đó dù ở bất cứ đâu, hay tập nào đang mở thì biên dịch đểu theo tệp chính đaqx đặt. Để trở lại bình thường thì đặt [set open main file] chỉ biên dịch tập đang mở. (các đặt này có ở nhiều chỗ như menu tương tác nhấn phím phải trong vùng soạn thảo, menu project, menu bấm phím phải trên đầu các tệp).

– Mỗi tệp chính cũng được theo dõi và ghi lại dấu vết ở

project7

Khi quay lại tệp chính đó rất dễ và không phải bận tâm tệp chính vừa dùng là gì.

– Các tệp có đuôi khác nhau có thể nhấn đúp với đầu mở khác nhau

+ Đuôi tex mở bình thường để soạn

+ Đuôi vie chứa macro lớn đưa thẳng vào tệp văn bản

+ Đuôi pdf, ps, dvi được mở bằng các chương trình tương ứng cho các tệp này. Vì vậy ta có thể làm thư mục thư viện các tệp pdf, ps và mở ra xem tương ứng.

6. Các chức năng khác

– Chức năng liệt kê các danh sách dài như các hàm số, các danh sách phím gõ tắt,…

– Liệt kê một số danh sách tìm được hay sưu tầm được

– Mở một tệp thứ 2 nào đó để xem và sao chép (không có chức năng soạn thảo ở đây)

5. Kết luận

Cửa sổ này là nơi thể hiện các công cụ, sẽ có rất nhiều đổi mới cửa sổ này trong phiên bản tới. Người dùng dễ dàng ùng TeX hơn nữa thông qua cửa sổ này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: