VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh shortlst.sty

Posted by nhdien on 22/06/2009

I. Giới thiệu   

Các gói lệnh danh sách thường liệt kê danh sách theo chiều dọc vào các dòng. Trong thực tế nhiều danh sách lại theo chiều ngang trên một dòng. Một gói lệnh shortlst.sty khắc phục điều này do tác giả Mogens Lemvig Hansen viết, có tại địa chỉ
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/shortlst/\\
Rất tiếc trong MiKTeX không đưa vào gói lệnh này, vì vậy muốn dùng phải lấy từ địa chỉ riêng trên. Tôi đã dùng gói lệnh này để sắp xếp các phương án. Ở đây tôi chỉ mô tả một số chức năng của gói lệnh này.

 II. Nội dung chính

1. Môi trường đầu tiên của gói lệnh shortitemize

 Muốn phụng sự chính nghĩa cần tránh vốn điểm sau đây:
\begin{shortitemize}
\item Bất định.
\item Bất động.
\item Bất nhất.
\item Bất hoà. (P.BRILLET).
\end{shortitemize}

short1

 Như vậy danh sách được liệt kê theo chiều ngang hết một dòng lại tiếp tục ở dòng sau. Nhưng ta có thể chủ động phân cho mỗi danh sách theo độ rộng chiều ngang như
tùy chon
\begin{shortitemize}[Bất hoà. (P.BRILLET). Rộng thêm ra]

short2

 2. Môi trường có thể lồng nhau với shortenumerate

\begin{enumerate}
\item Phần 1.
\item Phần 2 chứa danh sách:
\begin{shortenumerate}
\item Một
\item[\%] Một rưỡi
\item Hai
\item \label{here}Ba
\end{shortenumerate}
\item Phần 3 ở ngoài.
\end{enumerate}
Tham chiếu sẽ là \ref{here} có cả phần nữa.

short3

3. Một môi trường khác runenumerate đánh số liên tục kể cả một chi tiết trên dòng dưới và trên.

Có ba thứ dốt:
\begin{runenumerate}
\item Không biết những gì mình phải biết.
\item Biết không rành những gì mình biết.
\item Biết những gì mình không nên biết.(LA ROCHEFOUCAUD).
\end{runenumerate}

short4

4. Một số đối số có thể đặt lại

1. \runitemsep khoảng cách giữa các danh sách được đặt lại với mặc định
\setlength{\runitemsep}{1em plus .5em minus .5em}.
2. \labelsep cách chỉ số và chữ.
3. \labelwidth độ rộng của nhãn.
4. \shortitemwidth độ rộng của một danh sách.
\setlength{\shortitemwidth}{0.5\textwidth}

Ví dụ

\setlength{\shortitemwidth}{\textwidth}
Có ba thứ dốt:
\begin{shortenumerate}
\item Không biết những gì mình phải biết.
\item Biết không rành những gì mình biết.
\item Biết những gì mình không nên biết.(LA ROCHEFOUCAUD).
\end{shortenumerate}
short5

3 Responses to “Gói lệnh shortlst.sty”

 1. Em là người vừa gọi điện thoại hỏi thầy về việc làm danh sách theo hàng ngang. Em đã cài được gói shortlst này rồi. Kết quả biên dịch không thể tốt hơn được nữa. Em rất cảm ơn thầy.

 2. thuthuy said

  Em cám ơn thầy. Thầy cho em hỏi thêm là nếu em muốn tuỳ chọn, chẳng hạn, \begin{shortenumerate}[a)], có được không?

  Trả lời
  Bạn thử thôi và xem lại bài gói lệnh shortlst.sty chỉ có từng ấy khả năng thôi, còn không theo ý muốn của ta mọi thứ được.

 3. thuthuy said

  Em sử dụng lồng hai gói multicol và shortlst
  \begin{multicols}{2}
  \begin{shortenumerate}
  \item Một
  \item Một rưỡi
  \item Hai
  \item Ba
  \end{shortenumerate}
  \end{multicols}

  Trả lời
  Bạn chép đoạn dưới đây và biên dịch cho 2 khả năng
  \documentclass{article}
  \usepackage[utf8]{vietnam}
  \usepackage{shortlst}
  \usepackage{multicol}
  \parindent=12pt
  \textheight 21truecm
  \textwidth 14truecm
  \begin{document}
  \section{Giới thiệu}
  \setlength{\shortitemwidth}{\textwidth}
  \begin{multicols}{2}
  \begin{shortenumerate}
  \item Một
  \item Một rưỡi
  \item Hai
  \item Ba
  \end{shortenumerate}
  \end{multicols}

  \setlength{\shortitemwidth}{0.5\textwidth}
  %\begin{multicols}{2}
  \begin{shortenumerate}
  \item Một
  \item Một rưỡi
  \item Hai
  \item Ba
  \end{shortenumerate}
  %\end{multicols}
  \end{document}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: