VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Bảng và gói lệnh liên quan (I)

Posted by nhdien on 07/06/2009

1. Giới thiệu

Một tài liệu không thể thiếu biểu bảng dù ở hình thức khác nhau. Bảng là tệp dữ liệu được sắp xếp theo hàng và cột. Giữa các hàng và cột có các đường kẻ hoặc không, không cố định các đường kẻ này. Mỗi ô dữ liệu có thể ở giữa cột, bên trái hoặc bên phải cột. Tất cả khuôn dạng cơ bản đáp ứng không đủ dạng khác nhau trong thực tế về biểu bảng, nên có rất nhiều gói lệnh lấp những điều thiếu cơ bản.

Trong cuốn sách “LaTeX với gói lệnh và phần mềm công cụ” có dành một chương về chuyên đề này. Ở đây tôi chỉ nói lại những vấn đề cơ bản của biểu bảng và các gói lệnh tạo ra những kỹ thuật mà các bạn hay dùng. Chuyên đề sẽ chia ra thành nhiều phần.

2. Định dạng bảng cơ sở

Môi trường chung cơ bản của bảng
\begin{tabular}[<vị trí bảng>]{<dóng cột>}
*&*&*&*&*\\
*&*&*&*&*\\
\end{tabular}

1. Vị trí \verb!<dóng cột>! mỗi cột một ký tự sau đây:
r : Dóng cột về phía phải;
l : Dóng cột về bên trái;
c: Dóng cột vào giữa;
\p{<rộng cột>}: rộng cột> có độ dài và đơn vị đo cụ thể như 3cm};
@{<ký hiệu>}: Ký tự thay vào mỗi hàng trong cột.

2. Đường kẻ cột được đính kèm bên các ký tự dóng văn bản cột như | và ||. Đường kẻ ngang là lệnh \hline. Ví dụ
\begin{tabular}{|c|l|r|@{$\alpha$\hspace{0.1cm}}p{5cm}|l|}
\hline
Tâm giữa & Bên trái & Bên phải & Độ rộng & Kèm theo\\
\hline
ô&ô&ô&ô&ô\\
\hline
\end{tabular}

bang1

2. Vị trí của bảng đối với dòng ngang cùng bảng: t: trên đầu dòng, c: giữa dòng, b: đáy dòng như:

Dòng đang hiện hành
\begin{tabular}[t]{| l | l |}
\hline
Một&Hai\\
\hline
Ba&Bốn\\
\hline
\end{tabular}
sau bảng

bang2

Dòng đang hiện hành
\begin{tabular}[c]{| l | l |}
\hline
Một&Hai\\
\hline
Ba&Bốn\\
\hline
\end{tabular}
sau bảng

bang3

Dòng đang hiện hành
\begin{tabular}[b]{| l | l |}
\hline
Một&Hai\\
\hline
Ba&Bốn\\
\hline
\end{tabular}
sau bảng

bang4

3. Thay đổi nét kẻ bảng đậm nhạt bằng đặt
\arrayrulewidth = 1pt như:

\begin{tabular}{| l | l |}
\hline
Một&Hai\\
\hline
Ba&Bốn\\
\hline
\end{tabular}
{\arrayrulewidth = 1pt
\begin{tabular}{| l | l |}
\hline
Một&Hai\\
\hline
Ba&Bốn\\
\hline
\end{tabular}
 }

bang5

– Chỉ đậm ở khung ngoài

\begin{tabular}
{@{\vrule width 1.8pt\ }c|c@{\ \vrule width 1.8pt}}
\noalign{\hrule height 1.8pt}
Một&Hai\\
\hline
Ba&Bốn\\
\noalign{\hrule height 1.8pt}
\end{tabular}

bang6

4. Chỉnh độ rộng giữa đường kẻ và chữ

\begin{tabular}{|c|c|}
\hline
Một&Hai\\
\hline
Ba&Bốn\\
\hline
\end{tabular}
{\renewcommand\arraystretch{2}
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline
Một&Hai\\
\hline
Ba&Bốn\\
\hline
\end{tabular}
}

bang7

– Chỉ chỉnh chiều ngang

\begin{tabular}{|c|c|}
\hline
Một&Hai\\
\hline
Ba&Bốn\\
\hline
\end{tabular}
{\tabcolsep = 5mm
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline
Một&Hai\\
\hline
Ba&Bốn\\
\hline
\end{tabular}
}

bang8

– Thêm độ cao cho hàng

\begin{tabular}[c]{|c|c|c|}
\hline
Một& Hai& Ba\\
\hline
Một& Hai& Ba\\[18pt]
\hline
Một& Hai& Ba\\
\hline
\rule[0pt]{0pt}{23pt}Một& Hai& Ba\\
\hline
Một& Hai& Ba\\
\hline
\rule[-13pt]{0pt}{31pt}Một& Hai& Ba\\
\hline
Một& Hai& Ba\\
\hline
\end{tabular}

bang9

– Kỹ thuật dùng @{.}

\begin{tabular}{c r @{.} l}
\hline
Một&\multicolumn{2}{c}{Nhóm lại}\\
\hline
Phần một& 123&45\\
Phần hai& 678&90\\
\hline
\end{tabular}

bang10

Bạn lấy phần này như tệp PDF ở đây

3. Các  lệnh về bảng trong VieTeX

Định dạng bảng VieTeX có nút lấy theo hàng và cột

bang14

Đặc biệt lấy một số lệnh kẻ hay gói lệnh khác có menu:

LaTeX–>Insert Tables–>Tabular Items

Hoặc nút trên thanh công cụ thứ hai như:

bang15

Danh sách liệt kê cửa sổ dưới và bạn có thể lấy lệnh lên

4. Các gói lệnh về bảng

Bài tiếp gói lệnh multirow

4 Responses to “Bảng và gói lệnh liên quan (I)”

 1. Hoàng Dũng said

  Em thưa thầy em muốn hỏi về cách lập một bảng tỉ sai phân (môn giải tích số) trong Vietex. em không vẽ được vì các phần tử của nó không cùng 1 hàng. Em xin cảm ơn thầy
  Trả lời
  Không biết bảng của bạn thế nào để chỉ dẫn. Còn làm bảng sai phân như sách thì làm bảng nhiều cột, mỗi hàng không có thì bỏ trắng để sắp xếp cho đẹp. Bạn có óc tưởng tượng hoặc vẽ ra giấy nháp các ô để hiền vào chỗ nào thì làm lệnh tại chỗ đó (học kỹ cách làm bảng nhé).

 2. Làm sao để xuống dòng ở 1 ô trong bảng ạ? Vì nội dung trong một ô quá dài nhưng trong tex không tự động xuống dòng nên khi xuất ra pdf không rõ nội dung. Em phải làm sao?
  Trả lời
  TRong tùy chọn bảng cột cố định bề rộng p{3cm}
  ví dụ \begin{tabular}{l p{5cm} r} nghĩa là cột thứ 2 rộng 5cm.

 3. thầy cho em hỏi: sao em chèn hình vào bảng là nó bị lệch. VD em có 3 cột: cột 1 em chèn 1 bảng nhỏ; cột 2 em viết chữ; cột 3 em chèn hình. Thầy xem giúp em với
  http://www.mediafire.com/?fv3rd5qkypb4y53
  Em cám ơn thầy ạ
  Trả lời
  Khi nào có thời gian tôi mới thử cho bạn được, còn tự làm lấy nhé.

 4. galoi14 said

  Bảng thì em tạo được, nhưng em không thể vẽ được mấy cái đường màu đỏ và các dấu”+” “x” trong hình đính kèm.
  Xin thầy cho em ý kiến!

  P\S: bảng này minh họa việc tính các giản phân(trong Số học} bằng sơ đồ.
  Trả lời
  Tôi đã xem bảng của bạn, như vậy vượt ra ngoài khả năng của làm bảng mà thành vẽ hình rồi. Tôi gợi ý là vẽ được như bạn rồi cắt dán mặt màn hình thành ảnh và sau đó dùng lệnh đưa ảnh đó vào là xong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: