VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Kẹp gấp trong VieTeX (Folder)

Posted by nhdien on 31/05/2009

1. Giới thiệu

Trong văn bản được chia thành các phần có nội dung được sắp xếp lôgic theo ý định của tác giả. VieTeX cung cấp công cụ kẹp gấp (Folding) để quản lí những khối văn bản có nội dung này. Kẹp gấp có hai phần một là gấp các đoạn văn bản và các phần văn bản. Hai là kẹp gấp theo môi trường, mỗi môi trường đều gấp lại thành từng dòng.

2. Khái niệm về kẹp gấp (Folding)

Kẹp gấp là một công cụ hiện đại của một chương trình soạn thảo văn bản hoặc các mã nguồn khác. Giống hệt như kẹp (Folder) quản lí thư mục tập tin trong máy tính. Nhưng trong các hệ soạn thảo thiết lập các kẹp gấp có khác đôi chút, không chồng héo và có thứ bậc hữu hạn.

Một kẹp gấp được đánh dấu bằng một biểu tượng bắt đầu  dấu +  và  dấu – , kết thúc bởi kí hiệu  một dấu móc   và   dấu trắng như hình dưới đây.

Nội dung của một kẹp được gõ vào trong khoảng hai kí hiệu này. Thường trong LaTeX có các cấu trúc nên thiết lập cặp gấp rất thuận tiện. Một kẹp gấp tạo ra đầu tiên được gọi kẹp bậc 1, trong một kẹp gấp lại tạo ra một kẹp gấp khác gọi là kẹp bậc 2, …

3. Các loại kẹp gấp

1. VieTeX có các kẹp gấp mặc định sau đây bắt đầu từ các lệnh:
\part
\chapter
\section
\subsection
\subsubsection
\appendix
Các lệnh này luôn luôn thiết lập kẹp gấp bậc 1 và chứa các kẹp gấp khác, Kết thúc kẹp gập là một dòng trắng hoặc gặp lại chính nó.

\subsubsubsection
\paragraph
\overlays
\slide

Các lệnh này thiết lập kẹp gấp bậc 2 cũng không có lệnh kết thúc kẹp gấp. Mục đích của các loại kẹp gấp này thu gọn một tài liệu như là một nội dung bài viết.

folder1

2. Một loại kẹp gấp đặc biệt khối các dòng bắt đầu từ kí hiệu % chú thích cho văn bản. Phải có từ hai dòng chú thích thì mới tự động thiết lập kẹp này.

Một kẹp liên quan đến dấu chú thích là bắt đầu bằng %-[ và kết thúc là %]- kết hợp kí hiệu mở đóng kẹp gấp để được các kẹp gấp như ý muốn và đẹp như

folder2

Vì loại kẹp gấp này không ảnh hưởng gì đến biên dịch nên có thể tạo ra các khối theo ý muốn bằng cách thêm %-[ hoặc %]- vào để kết thúc kệp gấp theo ý mình. Nếu ta thấy một kẹp gấp không phải loại 1 thì có thể thêm kí hiệu kết thúc % ]- không ảnh hưởng gì văn bản LaTeX.
 
3. Một loạt các kẹp gấp có cấu trúc Mở một kẹp gấp trong bất cứ kẹp gấp nào. Còn kết thúc phải có tương ứng:

folder3

4. Có một kẹp gấp môi trường như hình ở trên, bất cứ môi trường cũng là một kẹp gấp để ta bấm vào đầu nó nó sẽ gấp lại.

4. Cách sử dụng

Dùng kẹp gấp cho một danh sách, một khối cấu trúc văn bản là cách nên làm. Để kiểm soát được văn bản một cách sáng sủa ta nên gõ LaTeX có cấu trúc môi trường để tự động thiết lập kẹp gấp các chi tiết. Với các kẹp gấp liên tiếp hoặc liền nhau là nổi bật ý và nội dung văn bản.

Khuôn dạng Article, report, … được thực hiện trên một tệp thì như hình dưới đây cho ta nội dung văn bản. Ngược lại dự án có nhiều tệp thì mỗi tệp 1 chương làm cho chương văn bản đó rõ ràng hơn.

fold3

Trong VieTeX cung cấp các phím gõ tắt để mở một kẹp gấp hoặc đóng chúng lại. Vì khi soạn thảo ta có thể chỉ mở phần kẹp cần soạn thôi.

5. Các phím tắt và cài đặt

cụ thể như

folder4

1. Option –> Fold Margin Mở và đóng lề có đánh dấu kẹp gấp.
2. Search –> Fold All (Ctrl+F2) gấp tất cả các kẹp gấp lại
3. Search –> Expand  All (Alt+F2) mở tất cả các kẹp gấp lại
4. Search –> Fold Current Group (Ctrl+Alt+N) gấp tất cả các kẹp gấp lại
5. Search –> Expand  Current Group (Ctrl+Alt+P) mở tất cả các kẹp gấp lại

6. Kẹp gấp đặc biệt

Từ VieTeX 2.7 thiết kế thêm kẹp gấp dấu dòng

folder5

Cách thực hiện như sau: (có 3 cách làm kẹp gấp)
1. Muốn gấp một vùng nào đó ta bôi đen các dòng đó rồi
Mark–>Hide–>by selection Area cho kết quả

folder6

Bạn thấy có dấu cộng và dấu kết thúc số dòng từ 107 đến 114 đã gấp lại. Muốn mở nó thì dùng chuột trái nhấn vào dấu cộng lại mở ra.
2. Tương tự Gấp từ đầu tếp đến chỗ con trỏ nhấp nháy, mà làm nhiều lần đều được như gấp các trang sách vậy.
Mark–>Hide–>to current line
bạn thấy tôi gấp 2 lần

folder7

3. Tương tự ta gấp giữa hai dòng đánh dấu
Mark–>Hide–>by between mark lines
Bạn tự làm lấy nhé.

7. Kết luận

Khi khéo sử dụng kẹp gấp cho ta một cách nhẹ nhàng hình dung về văn bản cần gõ vào. Ta cố gắng dùng các từ khóa và môi trường chuẩn để soạn LaTeX. Có định nghĩa lại cũng nên dùng trong cấu trúc \makeatletter và \makeatother.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: