VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh Draftmark và dùng nó

Posted by nhdien on 29/05/2009

Đã lâu tôi muốn viết về gói lệnh này nhưng không có thời gian, gần đây gói lệnh này được cập nhật. Mục đích của gói lệnh này là in văn bản nháp có đánh dấu chéo để người khác không sử dụng như bản chính được, … bạn vào đường dẫn sau để lấy gói lệnh của cùng tác giả Ahmed Musa

1. Gói lệnh draftmark.sty

2. Gói lệnh xwatermark.sty

để học hỏi thực hiện, trong MiKTeX không có các gói này.

Loại này có rất nhiều gói lệnh của nhiều người khác nhau. Tôi khai thác theo khía cạnh khác các bạn tham khảo nhé. Tôi sẽ viết về gói này sau.

2 Responses to “Gói lệnh Draftmark và dùng nó”

  1. hoan said

    dùng nó như nào ạ em muốn dùng nó trong beamer để làm slide thềm màu mè dc ko ạ\

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: