VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Biên dịch từng phần văn bản trong VieTeX 2.7

Posted by nhdien on 25/05/2009

1. Giới thiệu

Bài phần biên dịch theo TeX trong VieTeX vẫn không thay đổi, trong phần này tôi chỉ nhấn mạnh một cách biên dịch khác không theo tệp chính và tệp đang mở. Nghĩa là biên dịch theo dự án và biên dịch theo tập lẻ vẫn đúng như cũ. Bài này nói tới ba cách biên dịch mới được tích hợp vào VieTeX.

2. Giới thiệu chung về biên dịch theo văn bản chọn

Khi ta đang soạn muốn kiểm tra lại các lệnh TeX hoặc công thức có đúng không ta phải biên dịch lại. Nhiều khi ta phải biên dịch nhiều lần để sửa chữa. Có nhiều bạn tách ra một tệp riêng để biên dịch chỉ công thức đó, cách này là rất nhanh nhưng nhiều người không có kinh nghiệm tách ra một tập riêng, đặc biệt là có các lệnh mới định nghĩa thì càng khó khăn hơn.

Để dễ sử dụng VieTeX đã tích hợp chức năng chọn văn bản và biên dịch chỉ phần văn bản chọn đó thôi. VieTeX đã thực hiện chép ra một tệp mới_vietemp.tex phần đầu văn bản cho đến \begin{document} và chép phần văn bản đã chọn vào sau đó rồi biên dịch ngay. Đặc biệt là khi trong dự án có tệp Main file và không thì chương trình tìm đúng phần đầu của nó để biên dịch.

Như vậy trong phần văn bản chọn có lệnh định nghĩa mới cùng không sợ có lỗi.

Mỗi lần biên dịch đều tạo lập tệp mới, xóa tệp cũ tạm thời đi. Do phần lựa chọn ít nên biên dịch rất nhanh.

Nếu phần lựa chọn có lỗi thì vẫn thông báo của TeX bình thường và bạn xem lại phần đó có đúng không.

3. Các phương án dịch phần văn bản chon

Trong VieTeX có thiết kế ba chức năng biên dịch từng phần: Biên dịch theo phần được chọn, biên dịch đến vị trí con trỏ nhấp nháy, biên dịch giữa 2 dòng được đánh dấu tô màu. Còn phụ thuộc vào đầu ra nữa, có một chức năng đánh dấu là đầu ra DVI (nghĩa là dịch các chương trình cho ra DVI), không đánh dấu là ra PDF (nghĩa là dịck bằng các chương trình ra PDF).

biendich0

Nút biên dịch văn bản chọn bên cạnh nút [LaTeX], chỉ sáng lên khi có văn bản chọn. Còn hai chức năng có nút ở thanh thứ ba.

1. Dịch trong phần văn bản chọn

 1. Bôi đen phần văn bản cần biên dịch
 2. Nhấn nút biên dịch theo văn bản chọn (chỉ khi bôi đen mới nổi nút này)
 hoặc excute -> Compiler by Selection

biendich1

3. Cách làm này thuận tiện cho ta kiểm tra một công thức, một môi trường, …
4. Chú ý chọn khối văn bản đầy đủ cú pháp của LaTeX không thì luôn luôn bị lỗi.

2. Dịch đến dòng con trỏ đang nhấp nháy

 1. Đặt con trỏ tại vị trí dòng ta muốn biên dịch tới đó.
 2. Nhấn nút thứ hai biên dịch đến dòng
 hoặc excute -> Compiler to current line

biendich2

3. Cách biên dịch này được áp dụng khi ta tìm lỗi đến dòng nào. Khi còn lỗi ta dịch con trỏ nên dòng trước đó để biết lỗi trong giới hạn dòng nào.
4. Chú ý đặt vị trí dòng trong cấu trúc đầy đủ của LaTeX, ví dụ không thể đặt ở dòng giữa một môi trường hoặc môi trường toán nào đó.

3. Dịch trong phần văn bản được đánh dấu bên lề

1. Dùng chức năng đánh dấu lề như
search -> Mark Position hoặc F2 tại dòng đang đứng 

Trong VieTeX chỉ cần nhấn con trỏ vào lề cũng có dấu cờ đánh dấu.
2. Nhấn nút biên dịch thứ 3 hoặc
 hoặc excute -> Compiler by Mark Line

biendich4

4. Biên dịch có lỗi

1. Khi ta chọn văn bản hoặc đặt vị trí con trỏ trong một cấu trúc của LaTeX bao giờ cũng có lỗi.
2. Khi biên dịch theo dự án, có thay đổi ở phần đầu thì nhấn vào nút xóa các tệp phụ đi để lập tệp mới, khi nhấn vào nút xóa tệp phụ thì các tệp *.log, *.aux, *.dvi, … và vietemp.* và headertemp.* cũng được xóa đi.
3. Các thông báo lỗi trong TeX vẫn bình thường và sửa như quy trình cũ.

5. Sự kết hợp gữa các tệp

1. Khi đang thiết lập tệp Main File (theo dự án) mà mở một tệp bất kỳ không trong dự án thì các chức năng biên dịch trên lấy đầu của tệp dự án gắn vào chứ không phải tệp đang mở hiện hành.
2. Bạn chú ý điều kết hợp trên. Không nên lạm dụng điều này dẫn đến bộ nhớ bị sai và dễ dừng chương trình. Biên dịch theo tệp đang mở có phần đầu là thuận lợi nhất.
3. Câu hỏi trắc nghiệm chưa đưa vào kiểu dịch này tốt vì cấu trúc của nó kéo dài toàn bài nên không ngắt ra được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: