VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Tìm kiếm và thay thế trong VieTeX

Posted by nhdien on 23/05/2009

1. Giới thiệu

Chức năng tìm kiếm không thể thiếu trong bất cứ phần mềm nào, nhất là trong một chương trình soạn thảo văn bản. Chủ đề tìm kiếm cũng là một vấn đề lớn và ứng dụng khắp nơi, có rất nhiều cuốn sách viết chuyên về thuật toán tìm kiếm, có người phất lên vì tìm ra cách thức tìm kiếm tốt hơn người khác. Bài này nói về các thức tìm kiếm trong VieTeX.

2. Tìm kiếm trong VieTeX

Find Ctrl + F Tìm theo từ gõ vào
Find Next F3 Tiếp tục tìm từ trên xuống
Find Previous Ctrl + F3 Tiếp tục tìm từ ngược lên
Selected Find Alt + F3 Ghi lại từ hoặc nhóm từ bôi đen để tìm
Incremental Find Ctrl+I Tìm với giao diện tắt
Replace Ctrl +H Thay từ bằng từ khác
Find in Files   Tìm từ trong tệp khác
Check {[($)]}   Kiểm tra tính đối xứng của các ký hiệu
Go to Line Ctrl + L Đi đến số dòng
Go to last change   Đến vị trí thay dổi cuối cùng
Go to Matching Braces   Nhảy sang dấu ngoặc đối diện
Jump Label Ctrl + M Từ nhãn trong văn bản nhảy đến nhãn
Go In Document   Đưa đến
Top   Về đầu văn bản
Buttom   Về cuối văn bản
Paragraph Start   Về đầu đoạn văn bản con trỏ đang đứng
Paragraph End   Về cuối đoạn văn bản con trỏ đang đứng
Fold All Ctrl + F2 Gấp toàn bộ thư mục kẹp gấp
Expand All Alt + F2 Mở toàn bộ thư mục kẹp gấp
Fold Current Group Ctrl + Alt + N Gấp  thư mục kẹp gấp hiện thời
Expand Current All Ctrl + Alt + P Mở  thư mục kẹp gấp hiện thời
Folding    

Tất cả các chức năng đều dễ hiểu và dùng trực tiếp được. Chức năng [Selected Find] khi ta bôi đen hoặc đặt con trỏ vào từ cần tìm,

3. Hộp tìm kiếm và thay thế trên tệp hiện hành

1. Vì tìm kiếm và thay thế tương tự nên ta chỉ nói tới tìm kiếm là chính. Khi nhấn nút hoặc Menu ta có:

search1

2. Tìm kiếm trên tệp hiện thời:
a) Tìm ngược và xuôi trong văn bản (Up + Down)
b) Đánh dấu màu tất cả từ tìm được (Mark All)
c) Tìm đến đâu đánh dấu đến đó (Mark Find)
d) Tìm đến đâu bôi đen đến đó (Find To select)
e) Tìm vòng lại từ cuối tệp lên đầu tệp (Find Incremental)
f) Làm hộp tìm kiếm trong suốt
g) Tìm kí tự ở đầu từ (word start)
h) Tìm đúng có hoa và không hoa (Match case)
i)  Tìm cả từ như vậy (Match whole word)
Ta có thể xem ví dụ sau

search11

Tìm kiếm theo biểu thức [Regular Expresion], Bạn nhấn vào nút có dấu [+] để ra một số tùy chọn rồi lấy vào.

Kí hiệu Ý nghĩa
.  Bất cứ kí tự nào
\( Đánh dấu miền bắt đầu tìm kiếm
\) Đánh dấu miền kết thúc tìm kiếm
\n n là một trong các số 1 đến 9 ta có thể thay thế. Ví dụ tìm kiếm biểu thức Fred\([1-9]\)XXX và thay thế bằng Sam\1YYY. Khi ta áp dụng tìm được Fred2XXX, khi đó kết quả được thay thành Sam2YYY
\< Tìm kiếm bắt đầu một từ
\> Tìm kiếm các kí tự cuối từ
\x; Cho phép dùng kí tự x là đặc biệt, ví dụ \[ là kí tự [ không phải bắt đầu một từ
[…] Tìm trong tệp các kí tự như một tập hợp. Ví dụ [abc] nghĩa là bất cứ kí tự a, b, c đều được.
[^…] Phần bù đối với tệp các kí tự này. Ví dụ ^A-Za-z mọi kí tự trừ các kí tự chữ cái.
^ Tìm từ ở đầu dòng
$ Tìm các từ ở cuối dòng
* Tìm 0 lần hoặc nhiều lần. Ví dụ tìm S*am thì các từ sau đáp ứng sm, sam, saam, saaam, …
+ Tìm 1 lần hoặc lặp lại nhiều lần

 

4. Tìm theo một dự án

– Một thư mục (folder) trong đó có gắn các tệp, mọi tệp trong đó đều thuộc dự án.
– Để tìm kiếm và tham khảo kí hiệu của một dự án thì ta nhấn đúp vào tên thư mục đó thì trên thanh trạng thái góc trái cùng có tên chọn là dự án, nghĩa là muốn đổi dự án thì nhấn đúp vào thư mục khác, …
– Khi có dự án thì tìm kiếm sẽ hoạt động trên các tệp có gắn ở đó chứ không tìm trong các thư mục khác, …
– Như vậy ta có thể làm rất nhiều thư mục, mỗi thư mục dự án riêng và khi làm việc ta chỉ làm việc trong thư mục đó thôi.
Ta lấy một ví dụ dự án: thitracnghiem

Kết quả tìm kiếm theo dự án sẽ đưa ra cửa sổ dưới [Find Result] và [Compiler Log]

search3

 

Phần liệt kê ở cửa sổ dưới có kèm theo tên tệp sau đó mới đến các từ tìm được.

5. Các dạng tìm kiếm khác

1. Ta có thể tìm kiếm trong  các tệp đang mở chọn vào All Open thì cũng tương tự như tìm trong dự án
Chỉ có khác là các tệp đang mở có tên trên thanh tệp sau tệp đang mở hiện hành.
2. Tương trong thư mục (Directory) mà tệp đang mở các tệp ở đó, các tệp này có thể không mở, không có trong dây dự án ở bên.
Các loại tìm này đều liệt kê ra cửa sổ ở dưới với tên tệp và các từ tìm được.
Khi nhấn đúp vào đó thì chương trình sẽ nhảy về vị trí từ tìm được trong tệp. Nếu tệp chưa mở thì nó tự mở ra rôi đi đến đó.
3. Tìm kiếm bằng cách liệt kê các từ quan trọng theo dự án hoặc là tệp đang mở như
Latex–>References–>List of label

 

search4

 

Và tương tự với các loại danh sách khác. Nhấn vào các từ này chương trình sẽ chạy đến từ đó ở trong tìm đã tìm thấy….
4. Tìm theo Google và Wiki thích hợp cho tìm lệnh trên Internet hoặc các gói lệnh: Bằng cách bôi đen vào từ muốn tìm rồi thì nhấn
Help–>Google search (hoặc Help—> Wiki Search) thì nếu máy nối mạng sẽ nhở hai chương trình trên để tìm trên Internet.
5. Tìm các lệnh nhấn F1 bằng cách để con trỏ nhấp nháy trên lệnh, thì chương trình vào tệp các lệnh TeX tôi đã chuẩn bị để tìm nếu có nó liệt kê các lệnh tương tự bên cửa sổ dự án, nếu chưa có thì bỏ trắng ở đó.
Alt+F1 tìm trong gói lệnh
Ctrl+F1 tìm trong tệp có giải thích (tôi chưa làm đầy đủ).

6. Tìm kiếm trong tệp

1. Tôi làm thêm phần này để mở rộng việc sử dụng trong các tệp của một thư mục nào đó trong VieTeX. Về bản chất không khác gì chức năng tìm kiếm câu mẫu tiếng Anh và tìm kiếm giải thích lệnh LaTeX.
2. Giao diện tìm kiếm:
a. VieTeX đã được thiết kế khi tệp nào đang mở thì thư mục hiện hành của chương trình sẽ là thư mục chứa tệp đó. Nhờ vậy mà các tệp phụ như *.dvi, *.log, *.bak … đều sinh ra tại đó chứ không chứa sang các thư mục khác. 
b. Vì lý do trên mà khi nhấn Menu: Search –> Find in Files hoặc nút trên thanh công cụ có ống nhòm và thư mục thì thư mục đầu tiên là đang chứa tệp đang mở.
c. Giao diện không khác gì 2 chức năng tìm kiếm mẫu câu và lệnh

 search5

3. Thực hiện tìm kiếm
a. Ký hiệu tìm kiếm gõ vào bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
b. Có thể chọn 1 tệp cụ thể hoặc nhiều tệp với các đươi khác nhau như *.TeX, *.txt, *.bat, …
c. Có thể thay đổi thư mục bằng cách mở ra và chọn thư mục khác. Khi đó danh sách các tệp ở thư mục cũ cũng được tự động thay thế bằng trong thư mục mới.
d. Nhấn nút [Find] kết quả lấy ra ở cửa sổ dưới và ta có thể copy lên hoặc nhảy đến tệp có ký hiệu ta vừa tìm ra.
4. Lấy dữ liệu đang mở vảo tệp
a. Nhấn vào nút [Add] để chép dữ liệu đang hiện hành vào tệp.
b. Một điều quan trọng là tệp đang mở không cùng thư mục hiện hành với tệp ta chép vào

7. Kết luận

Tìm kiếm liên quan đến nhiều vấn đề, ví như Tự động hoành thành có danh sách cũng là cách tìm kiếm trong dữ liệu đã có, đánh dấu, tô mầu cũng liên quan đến tìm kiếm, bạn xem lại các chức năng đó. Mỗi khả năng tìm kiếm cho ta cơ hội tìm được cái ta cần. Người thiết kế chương trình cũng mất rất nhiều công để tạo ra công cụ tốt và chính xác. Trò chơi này vẫn còn tiếp tục và thử thách với người dùng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: