VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sử dụng Unikey soạn văn bản LaTeX

Posted by nhdien on 23/05/2009

1. Cài đặt chương trình

Chương trình Unikey của Phạm Kim Long cung cấp miễn phí tại địa chỉ
http://unikey.sourceforge.net . Hiện tại đang có bản unikey 4.0. Nội dung bài ngắn này muốn hướng dẫn các bạn sử dụng Unikey để nhập văn bản LaTeX thuận tiện và nhanh.
1.     Cài đặt Unikey rất dễ dàng và sử dụng rất thuận tiện cho việc gõ tiếng Việt.
2.     Bản cài đặt trong đĩa CD VieTeX kèm theo tệp Macro: Latex.txt chứa những định nghĩa các chữ viết tắt khi ta nhập lệnh của LaTeX vào bài của ta.

2. Cấu hình lại chương trình

Do cách gõ tiếng Việt bình thường hay lấy {–>ơ và [–>ư mà các dấu này trong TeX dùng rất nhiều, nên bất tiện cho cách gõ này nhất là công thức toán. Ta sẽ cấu hình lại Unikey bỏ cách gõ mặc định kia đi

1. Khi chạy chương trình

unikey9

Bạn có thể xem hướng dẫn tại nút [Hướng dẫn].
2.      Bạn nhấn nút [Mở rộng] cho giao diện

unikey10

3.Bạn phải đánh dấu vào ô vuông [Cho phép gõ tắt] và [Sử dụng clipboard cho unicode].

4.  Bạn hãy chọn kiểu gõ [Tự định ngĩa] và nhấn vào nút bên cạnh và chọn định nghĩa như hình (Xóa chỗ định nghĩa { và [ )

unikey11

3. Gõ tắt trong Unikey

1. Nhấn nút [Bảng gõ tắt] cho ta bảng

image001

2. Mặc định sẽ không có bảng định nghĩa gõ tắt. Các bạn nhấn vào nút [Chọn File] để
lấy tệp Latex.txt mà tôi đã định nghĩa như hình trên. Các bạn có thể tự định nghĩa những lệnh gõ tắt.

3. Sử dụng gõ tắt

Các bạn  thấy bảng gõ tắt một bên là các từ gõ tắt và một bên là những lệnh được đưa vào khi thực hiện gõ tắt. Gõ tắt chỉ có tác dụng trong môi trường gõ tiếng Việt. Cách thức tiến hành:
1.     Đưa con trỏ nhấp nháy tới vị trí cần đưa lệnh viết tắt vào;
2.     Gõ lệnh viết tắt, ví dụ như al;
3.     Đánh dấu cách ngay sau đó thì chữ được đưa vào \alpha;

Ví dụ:

be -> \betafr -> \frac{}{}dfr -> \dfrac{}{} ca -> \begin{cases} & \\ &  \end{cases} eq -> \begin{equation} \end{equation}vcmr -> chứng minh rằng

Như vậy bạn phải nhớ những chữ viết tắt cần thiết để khi gõ vào được thuận lợi hơn.

Thực ra một văn bản Toán nhiều kí hiệu lặp đi lặp lại nhiều lần, khi chưa quen các bạn có thể mở bảng ở trên ra để xem lại.

Các bạn có thể định nghĩa theo ý của mình sau đây là những gợi ý của tôi: 

$$ $$ $$
(r (\ref{eq})
.. \cdots
Vmat \begin{Vmatrix}  & \\   & \\  \end{Vmatrix}
^ ^{}
_ _{}
adb \allowdisplaybreaks
al \alpha
align \begin{align} & \\ & \\ \end{align}
be \beta
bf {\bf }
bmat \begin{bmatrix}  & \\   & \\  \end{bmatrix}
c. \cdot
ca \begin{cases} & \\ &  \end{cases}
cal \mathcal{}
de \begin{description} \item \item \end{description}
del \delta
dfr \dfrac{}{}
ep \epsilon
eq \begin{equation} \end{equation}
fig \begin{figure}[!ht] \centering \input{invar101.tex} \caption{}\label{fig ch101}\end{figure}
flfig \begin{floatingfigure}[r]{5cm} \unitlength1cm \begin{picture}(5,4) \includegraphics[width=4cm, height=4cm]{banco1.eps}\end{picture}\caption{ }\label{fig chuong11}\end{floatingfigure}
fr \frac{}{}
ga \gamma
gather \begin{gather}  \\   \\  \end{gather}
goc \widehat{}
grap \includegraphics[width=4cm, height=4cm]{banco1.eps}
it {\it }
item \begin{itemize} \item \item \end{itemize}
l( \left( \right)
l[ \left[ \right]
label \label{eq}
mat \begin{matrix}  & \\   & \\  \end{matrix}
mb \mbox{}
mpfig \begin{figure}[!ht] \begin{minipage}[b]{5cm} \centering\input{invar101.tex}\caption{}\label{fig ch101} \end{minipage}\hfill \end{figure}
mult \begin{multline}  \\   \\  \end{multline}
nn {}
noin \noindent
num \begin{numerate} \item \item \end{numerate}
nv []
om \omega
pmat \begin{pmatrix}  & \\   & \\  \end{pmatrix}
re \ref{fig}
sum \sum_{=}^{}
tab \begin{tabular}{ c c c} & & \\ & & \end{tabular}
time \times
vBdt Bất đẳng thức
vCmr Chứng minh rằng
vGs Giả sử
vKh Kí hiệu
vPp Phương pháp
vPt Phương trình
vQn Quy nạp
vSr Suy ra
vTc Ta có
vVl Vô lí
vbdt bất đẳng thức
vcmr chứng minh răng
vgs giả sử
vkh kí hiệu
vmat \begin{vmatrix}  & \\   & \\  \end{vmatrix}
vpp phương pháp
vpt phương trình
vqn quy nạp
vsr suy ra
vtc ta có
vvl vô lí

Đặc biệt đánh chỉ số dùng ^  hoặc _ ngay sau đó có số ngay thì không cần có ^{}  và _{} dùng cho một nhóm chỉ số.

4.  Lời khuyên và kinh nghiệm
 

Đây là phương án gõ tắt mà tôi học tập để đưa vào VieTeX, bạn có thể dùng cách này với cả cách gõ trong chương trình của tôi không có vấn đề gì. Nhưng trong chương trình của tôi có cách quản lý nhìn thấy, không cần nhớ. Vậy khi chạy Unikey không lấy tệp gõ tắt vào thì Unikey không có gõ tắt ta chỉ dùng gõ tắt trong VieTeX. Tôi viết phần này vì có bạn không dùng VieTeX thì dùng chức năng này cũng tốt.

Trên đây chỉ là những ví dụ gõ tắt đơn giản, khi các bạn gõ nhiều sẽ có kinh nghiệm dùng định nghĩa. Thời gian là vàng và số vàng đó làm được nhiều việc khác. Chúc các bạn kiên trì học tập và thành công.

6 Responses to “Sử dụng Unikey soạn văn bản LaTeX”

 1. tuyên said

  dạ thưa thầy e dùng để gõ tex ạ, em cũng làm như thầy hướng dẫn chọn time new roman cỡ chữ 14 nhưng vẫn không gõ được tiếng việt?mong thầy hướng dẫn e
  Trả lời
  Chương trình làm gì có bộ gõ, dùng Unikey hoặc Vietkey để gõ như các chương trình khác chứ, chắc bạn đang bật tiếng Anh của các chương trình đó, soa mà tin học yếu thế.

  • tuyên said

   dạ không thưa thầy em kiểm tra vẫn để chế độ tiếng việt, em gõ trong MS word vẫn được mà trong TEX không được ạ, trước em gõ tiếng việt trong TEX bình thường nhưng em không hiểu sao bây giờ lại không gõ được nữa ạ?
   Trả lời
   Em cài bản mới nhất đi.

 2. tuyên said

  thưa thầy! trước em đánh được tiếng việt trên latex, nhưng sau một thời gian em lại không đánh được nữa thầy ạ?mong thầy chỉ dẫn ạ!
  Trả lời
  Nếu bạn dùng VieTeX thì xem hướng dẫn? Tôi không hiểu Tiếng Việt gõ vào hay Biên dịch TeX không được.

  • tuyên said

   em dùng unicode 4.02 thưa thầy
   Trả lời
   Dùng Unicode để làm gì gõ vào hay biên dịch TeX. Nếu gõ vào thì giống như MS word chọn mã Unicode và Font trong Menu–>Options.

 3. LATEX said

  Em mới học latex thấy bài viết này hữu ích cho em và các beginner. Xin cám ơn thầy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: