VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Các gói lệnh làm khung văn bản (III)

Posted by nhdien on 16/05/2009

Còn một số gói lệnh kẻ khung khác nhưng không có thời gian khai thác hết. Bạn dựa vào những tài liệu này có thể tìm thấy một số gói lệnh khác.

Tệp này gồm 3 gói lệnh

1 Gói lệnh empheq.sty 1

2 Gói lệnh boites.sty 3

3 Gói lệnh tboxit.sty 8

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: