VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

CÁC GÓI LỆNH LÀM KHUNG VĂN BẢN (II)

Posted by nhdien on 16/05/2009

1. Mở gói lệnh và nạp vào MiKTeX

Những gói lệnh đã có trong MiKTeX 2.7 thì khi chạy máy sẽ tự động lấy vào từ khi ta đặt đường dẫn tới đĩa có gói lệnh này. Trừ trường hợp gói lệnh mới được cập nhật và có thay đổi nhiều. Trong trường hợp nạp gói lệnh lấy trên mạng về ta thực hiện như sau

1. Mở tệp *.zip vào một thư mục, thường ta thấy có tệp *.dtx và tệp *.ins

2. Ta mở tệp *.dtx như là mở tệp TeX, đây là tệp bao gồm tệp *.sty và các ví dụ, hướng dẫn sử dụng của gói lệnh này. Ta biên dịch tệp này như tệp TeX bằng
LateX  => DVI hoặc các nút bình thường.

3. Sau đó lại mở tệp *.ins, nhớ khi mở chọn chon *.* để nhìn thấy tệp này vì mặc định chỉ nhìn thấy TEX. Lại biên dịch và như vậy nạp gói lệnh vào hệ thống MiKTeX.

4. Ta biên dịch các tệp của ta bên cạnh các tệp *.sty và phông ở ngay thư mục vừa mở.

2. Gói lệnh umrand.sty

Tác giả Andreas Schrell đã tạo ra gói lệnh kỳ diệu này, hiện có ở

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/generic/umrand/

Rất may gói lệnh này đã có trong MiKTeX vậy các bạn biên dịch nó sẽ tự gọi vào.
Gói lệnh gồm có các tệp
 umranda.mf   Phông làm khung 
 umrandb.mf  Phông làm khung 
 umrand.mf    MF-macros
umrand.sty  TeX-macros

Trong gói lệnh umrand.sty cấu trúc khung như sau
\RandBox {…}
         font {…}
         […]
         (…)         (…[…]…)         (…)
         (…[…]…)               (…[…]…)
         (…)         (…[…]…)         (…)

Trong các dấu ba chấm là đối số, với các ký tự trong phông, ta thường định nghĩa
\def\C{\char’}|, \font\UA=umranda at 20pt|
\font\UB=umrandb at 20pt|
\RandBox {Nội dung} font {\UA} [-0.3em]
         (\C113)  ([\C65]) (\C113)
         ([\C67])          ([\C67])
         (\C113)  ([\C65]) (\C113)

Mã các ký tự lấy theo số để làm khung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: