VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh mathabx.sty ký hiệu toán đẹp

Posted by nhdien on 09/05/2009

Gói lệnh được thiết kế các kí hiệu toán học đẹp hơn. Gói lệnh này có thể chạy cùng với các gói lệnh amstex. Hãy đưa vào phần đầu lệnh

\usepackage{mathabx}

Những ký hiệu của hội toán học mỹ được vẽ lại đẹp hơn và đa dạng phong phú hơn như ký hiệu cung đường tròn cũng có… Rất tiếc gói lệnh này không có trong MikTeX 2.7 để sử dụng như văn bản dưới đây các bạn hãy thực hiện:

1. Vào địa chỉ http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/mathabx/ để  lấy phông và gói lệnh về. Bạn nên lấy trọn tệp mathabx.zip.

2. Tệp trên khi mở ra có 2 thư mục: source chứa các phông của gói lệnh và input chứa tệp gói lệnh mathabx.sty, mathabx.dcl, mathabx.tex.

3. Bạn vào ..\MiKTeX 2.7\fonts\source\public làm một thư mục mathabx và chép toàn bộ tệp phông trong thư mục source ở trên vào đó.

4. Bạn vào ..\MiKTeX 2.7\tex\latex cũng làm thư mục mathabx chép toàn bộ các tệp trong inputs vào đó. (Bước này có thể không làm thì chép vào thư mục có tệp của ta cần biên dịch).

5.  Trong VieTeX 2.7 : Tool –>MikTeX Option –> settings (hoặc từ Prgrams–>MiKTeX 2.7–>Settings)  rồi nhấn Refresh FNDB để cấu hình lại MikTeX có đường dẫn tới các tệp phông.

6. Mở tệp packagemathabx.tex và biên dịch bình thường.

Tôi gửi kèm theo đây cả gói lệnh.

One Response to “Gói lệnh mathabx.sty ký hiệu toán đẹp”

  1. Phúc said

    thưa thầy ! cho em hỏi về cách sử dụng gói mathabx trong PCTEX6, sau khi em đã add gói này vào PCTEX nhưng khi . VD như : \[ \widecheck{ABC} thì chương trình thông báo : “No font mapping entry for font: mathx10” . Tuy nhiên, trong thư muc tex đã có file này rồi !
    Nhờ thầy chỉ dùm ! Kính chúc thầy khoẻ.

    Trả lời
    Tôi không dùng PcTeX, nhưng khi cài gói lệnh có phông mới như mathabx thì rắc rối ngoài có các tệp, phải cấu hình nó vào hệ thống chương trình, điều này Pctex nhiều khi không tự động. Nghĩa là nhiều gói cài vào nó rất khó. Bạn chuyển qua MiKTeX không thành vấn đề gì và rất dễ, miễn phí.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: