VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Học tập LaTeX và các vấn đề liên quan

Posted by nhdien on 03/05/2009

Ngay từ trang đầu tiên của web này, tôi đã đưa và chia sẻ những thông tin học tập TeX và vấn đề liên quan đến nó. Ngày nay Internet cho ta một nguồn thông tin rất tốt, cách đây khoảng 5 năm thì cứ như là không tưởng.

1. Khi tôi tìm hiểu thì trang diễn đàn sau

http://mathforums.hcmup.edu.vn/viewforum.php?f=46

có nhiều tài liệu về TeX hoặc liên quan, bạn nên vào đó để học tập.

2. Đặc biệt có bài về metapost của bạn tanphu tại

http://mathforums.hcmup.edu.vn/viewtopic.php?f=46&t=360

đây là một phần tài liệu tổng hợp mà bạn đó soạn, cũng rất kỳ công.

3. Người Việt Nam tạo ra pdftex rất quan trọng và nổi tiếng trong giới dùng TeX, mới đây TUG có phỏng vấn tác giả này Hàn Thế Thành tại

http://tug.org/interviews/interview-files/han-the-thanh.html

Các bạn tham khảo, nếu bạn nào dịch ra tiếng Việt thì tốt quá và phổ biến rộng hơn cho người Việt mình.

One Response to “Học tập LaTeX và các vấn đề liên quan”

  1. nguyenan said

    Có nhiều tài liệu ở đây nữa thầy http://download.viettug.org/

    Cộng đồng người Việt dùng TeX thì ở đây http://viettug.org/projects/show/tex

    Trả lời
    Trong thời gian gần đây trang Web này có nhiều thay đổi, kể cả hình thức hoạt động. Tôi ủng hộ tất cả những người quan tâm đến TeX và cổ vũ dùng nó. Trước đây tôi cũng tham gia trang Web này, còn một số tài liệu của tôi ở đây và từ đây tôi làm ra gói lệnh dethi.sty. Tôi khuyên các bạn trang web này có rất nhiều tài liệu hay và lấy về tham khảo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: