VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Hỏi đáp dùng VieTeX và LaTeX: Phần 2

Posted by nhdien on 01/05/2009

  [Hỏi đáp]

Câu 1. Các loại ma trận của LaTeX có cho phép đường kẻ giữa các hàng và cột như

 kinhng1

Trả lời.  Để có loại ma trận này ta phải sáng tạo một chút  bằng cách định nghĩa:

\makeatletter
\newenvironment{blinematrix}[1]{
\left[\begin{array}{@{}#1@{}}
}{\end{array}\right] }

\makeatother
và sử dụng

$$ R =

\begin{blinematrix}{c|c}

R_{11} & R_{12} \cr

\hline
R_{21} & R_{22}

\end{blinematrix},

\ \ \ S^{-1} =

\begin{blinematrix}{c|cc}
S_{11} & S_{12} & S_{13} \cr

\hline

S_{21} & S_{22} & S_{23} \cr
S_{31} & S_{32} & S_{33} \cr
\end{blinematrix},
$$

Bạn chép về thử xem, từ định nghĩa ta có thể dùng cho các loại ma trận khác như (), {}, | |.

 

 Câu 2. Có những dấu 3 chấm Trong LaTeX dùng được ngay như

kinhng2

$\cdots$ $\ddots$ $\dotsb$ $\dotsc$ $\dotsi$ $\dotsm$ $\dotso$ $\ldots$ $\vdots$

Thế còn dấu đường chéo ngược với đấu thứ 2 thì sao?

 

Trả lời. Giải pháp là dùng gói lệnh: \usepackage{rotating} và lệnh:

\reflectbox{$\ddots$} ra kết quả kinhng3

 

  

 Câu 3. Đánh số trang ở giữa trên đầu mỗi trang luận án?

 

Trả lời.  Đây là câu hỏi rất nhiều người làm luận án tốt nghiệp đại học và cao học có hỏi. Đây cũng là quy định của luận án mẫu do BĐH Việt Nam quy định. Nếu Bạn dùng VieTeX thì có mẫu sẵn và có cả định dạng như dưới đây:

Project -> Insert Folder Templates -> @luanan

Sẽ ra cây thư mục và chỉ cần điền nội dung vào thôi.

Nếu bạn dùng một Editor khác thì hãy chép vào phần đầu:

\makeatletter
\def\ps@myheadings{%
\def\@evenhead{\hfil\thepage\hfil}
\def\@oddhead{
\hfil\thepage\hfil}}
\makeatother
\pagestyle{myheadings}

Câu 4. Ngắt khối công thức giữa các dòng để chuyển trang được không?

 

Trả lời. Nguyên tắc các khối công thức đều để trên một trang khi còn khoảng trống, nếu không đủ khoảng trống thì công thức chuyển sang trang sau và bỏ khoảng trắng đó lại. Để khắc phục điều này bạn dùng

  {\allowdisplaybreaks

  <Khối công thức muốn cắt ngang sang trang>

  }

Ngắt khối công thức ra tại các dòng thích hợp.

 

Câu 5. Một công thức nhô ra ngoài bề ngang trang giấy một chút, làm thế nào để thu nhỏ công thức lại một chút cho vừa với bề ngang trang giấy?

 

 Trả lời. Ta có thể thu nhỏ công thức lại bằng cách đặt công thức đó vào khối lệnh

{\small

  <ở đây là công thức muốn thu nhỏ>

  }

 

 

Câu 6. chỉ có ba cỡ phông 10pt, 11pt, 12pt khi khai báo lớp văn bản.Làm thế nào để phóng to, thu nhỏ cả văn bản và công thức toán ngoài các cỡ trên?

 

Trả lời. Những tài liệu bình thường thì các loại phông theo cỡ của LaTeX là được. Muốn có chữ nhỏ hơn hoặc to hơn cho cả công thức toán thì dùng các lệnh ở trang 66 trong cuốn sách: LaTeX Tra cứu và soạn thảo. Hãy đặt các lệnh này ở sau chữ \begin{document}. Cụ thể các lệnh từ nhỏ tới lớn \tiny, \scriptsize, \footnotesize, \small, \normalsize,  \large, \Large!,  \LARGE,  \huge,  \HUGE.

Hiện nay có lớp văn bản thiết kế cho cỡ phông khác nhau từ 8pt đến 17pt

 

39 Responses to “Hỏi đáp dùng VieTeX và LaTeX: Phần 2”

 1. vân said

  em chào thầy ạ!
  Thưa thầy e phải làm sao khi chèn hình ảnh thì các file hình ảnh không hiện ra đúng như mong muốn ạ. Ví dụ em chèn hai hình 1-> hình 2 sau đó là đến 1 đoạn văn . thì khi hiển thị lại là hình 1 -> đoạn văn -> hình 2 ạ. có cách nào khắc phục sai sót này không ạ. em cám ơn thầy!
  Trả lời
  Dùng \newpage để đoạn văn cần sang trang sau hình thứ 2.

 2. phanthihongtham said

  Cho em hỏi ,em đang dùng viettex được một tháng thì hôm sau mở viettex lên lại thì ko đươc ah, và màn hình hiển thị ‘Today-April01,2015 Viettex í based on macro keystrokes,syntax highlighing,folding ‘.Như vậy la sao ah
  Trả lời
  1. Khi chạy chương trình có bản thông báo như bạn đã liệt kê. Để chạy tiếp bạn cho con chuột lướt qua cạnh bảng đó để vào sử dụng bình thường. Sử dụng tin học như bạn thì nên tìm hiểu nâng cấp đi nhé.
  2. Bạn cài lại vietex

 3. Em chào thầy! Thầy ơi cho e hỏi với ạ, e đánh luận văn khi in ra file pdf thì toàn bộ font chữ của em là chữ in nghiêng,e muốn chuyển nó thành chữ in thường thì em phải làm sao ạ? em cảm ơn thầy rất nhiều
  Trả lời
  1. khi soạn bị lỗi có lệnh làm nghiêng ngay từ đầu. Phải tìm ra chỗ nó bắt đầu nghiêng và xóa lệnh đó đi. Câu hỏi này thể hiện bạn biết ít về TeX, nên dọc một cuốn sách nào đó về TeX để đánh cho chính xác, không mò được đâu.

  • Vâng em cảm ơn thầy, em mới học Tex được 10 ngày ạ!

  • Thưa thầy em tìm mãi mà không ra lỗi ạ, mong thầy bớt chút thời gian chỉ bảo em với, e cảm ơn thầy rất nhiều, phần khai báo của em đây ạ :

   \documentclass[16pt, a4paper, reqno, oneside]{book}
   \usepackage[13pt]{vnextsizes}
   \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
   \usepackage{indentfirst}
   \usepackage{color}
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage[mathscr]{eucal}
   \usepackage{amsfonts}
   \usepackage{graphicx}
   %\input setbmp
   \usepackage{enumerate}
   \usepackage{mathptmx}
   \usepackage[unicode]{hyperref}
   \usepackage{titledot}
   \titlename{Chương}
   %+ Can le van ban
   \setlength{\oddsidemargin}{0in}
   \setlength{\textwidth}{6.truein}
   \setlength{\topmargin}{-0.5truein}
   \setlength{\textheight}{9.25truein}
   \renewcommand{\baselinestretch}{1.2}
   %+ Dinh nghia mot so ky hieu toan hoc.
   \def\B{\mathscr B}
   \def\one{\mathbf 1}
   \def\R{{\mathbb R}}
   \def\LL{{\mathbb L}}
   \newcommand\abs[1]{|#1|}
   \newcommand\set[1]{\{#1\}}
   \newcommand\norm[1]{||#1||}
   \DeclareMathOperator{\vrai}{vrai}
   \DeclareMathOperator{\const}{const}
   \newcommand{\eoproof}{\hfill $\square$}
   \newcommand{\spro}[1]{\left}
   \newcommand{\argmin}{\arg\min}

   \renewcommand{\theequation}{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{equation}}
   \newtheorem{lemma}{\bf Bổ đề}[section]
   \newtheorem{theorem}{\bf Định lý}[section]
   \newtheorem{proposition}{\bf Mệnh đề}[section]
   \newtheorem{corollary}{\bf Hệ quả}[section]
   \newtheorem{definition}{\bf Định nghĩa}[section]
   \newtheorem{remark}{\bf Chú ý}[section]
   \newtheorem{vd}{\bf Ví dụ}[section]
   \newtheorem{nx}{\bf Nhận xét}[section]
   Trả lời
   Mình cũng không tìm ra lỗi????

   • Vâng! e không hiểu sao khai báo như thế khi đánh văn bản phần chương 1 2 3 thì nó là chữ nghiêng mà phần lời nói đầu với lời giới thiệu nó là chữ thẳng ạ, vì e cũng chưa đọc nhiều sách về latex nên chỗ này e ngu ngơ quá hi! e mong thầy bớt chút thời gian giúp e vơi ạ, e cảm ơn thầy rất nhiều!
    Trả lời
    Tôi đoán là trong phần nói đầu hoặc ở chương 1 có chỗ làm nghiêng nhưng không đóng lại ví dụ: {\it ……. không có}
    hoặc \textit{…… lại không có }. Tìm xem có đúng không?

 4. Em chào thầy! Em đã dùng Vietex cũng được vài năm rồi và cũng khá thành thạo trong việc soạn thảo các văn bản toán học bằng Vietex. Có một vấn đề em băn khoăn và tìm hiểu từ lâu nhưng chưa tìm ra lời giải đáp, nay em nhờ thầy giúp đỡ.

  Vấn đề là em muốn soạn một văn bản (Bảng mã lệnh Latex) bằng chính Vietex và biên dịch sang PDF. Bảng này sẽ có một bên là mã lệnh và một bên là hiển thị lệnh sau biên dịch. Ví dụ như trong file PDF (sau khi biên dịch) sẽ hiển thị một bên là $\dfrac{a}{b}$ thì bên cột tương ứng sẽ hiển thị phân số a/b. Vậy phải gõ vào file tex như thế nào để khi biên dịch nó vẫn hiển thị nguyên mã lệnh ạ? Em cám ơn thầy!
  Trả lời
  Bạn chưa xem kỹ sách vè TeX đó thôi, cuốn nào cũng có lệnh này: \verb!$\dfrac{a}{b}$! sẽ ra nguyên nó trên dòng với văn bản. Còn \begin{verbatim}….\end{verbatim} thì khối lệnh giữ nguyên nhiều hơn.

  • Em cám ơn thầy. Thực ra em chưa có trong tay một cuốn sách nào về tex mà toàn tự mày mò bằng cách tìm trên web mà thôi vì cả khu vực em không có ai dùng tex. Nhiều lúc em rất muốn động viên các giáo viên quanh em dùng tex nhưng không hiểu sao chẳng ai hứng thú cả. Một lần nữa em cám ơn thầy!
   Trả lời
   Sách ebook bằng tiếng Việt rất nhiều, ở đây có 2 cuốn đó.

 5. hiền said

  Dạ, em chào thầy. phần mục lục của em chỉ có số 1, 2, 3 ; giờ em muốn có chữ chương 1, chương 2, chương 3 thì phải làm sao ạ? em có xem câu trả lời của thầy cho các bạn về vấn đề này nhưng thật sự là em không hiểu lắm, thầy có thể giải thích cụ thể hơn được không ạ. Dạ, em cám ơn thầy.
  Trả lời
  Bạn lấy gói lệnh titledot.sty bản 1.3 ở trang web này mở ra trong thư mục có tập tex của bạn và đọc hứng dẫn của nó. nói chung chỉ cần thêm vào \usepackage{titledot} là đủ.

 6. hiền said

  em chào thầy, thầy cho em hỏi làm thế nào để trang mục lục không đánh số trang.em cám ơn thầy.
  Trả lời
  1. Không có lệnh để nó không lấy số vào mục lục.
  2. Làm bằng tay:
  – mở tệp .toc (chú ý mở bằng VieTeX chọn *.* mới nhìn thấy)
  – Xóa các số trang và đặt lại tên là .tex
  – Chỗ có lệnh \tableofcontents không dùng nữa bỏ đi và
  \input .tex
  -dịch bình thường lại

 7. nhoemnhieu said

  Em muốn bổ đánh số trang ở phần Kết luận và tài liệu tham khảo thì phải lam như thế náo ạ
  Trả lời
  Mỗi trang không đánh số dùng lệnh
  \thispagestyle{empty}

  • nhoemnhieu said

   Phần kết luân thì e bỏ số trang được rồi nhưng phần Mục lục vẫn không bỏ được , nhờ thầy giúp đỡ ạ. e cảm ơn thấy nhiều
   Trả lời
   Thêm vào trước lệnh mục lục
   \addtocontents{toc}{\protect\thispagestyle{empty}}

 8. truong vinh said

  TRONG LUẬN VĂN E KHAI BÁO NHƯ SAU:
  \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
  %\documentclass{article}
  \documentclass[12pt, oneside, openany, a4paper]{report}
  \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
  \usepackage{amsmath, amsthm, amssymb,amsxtra,latexsym,amscd,graphics,graphpap,makeidx}
  \usepackage{array,tabularx,longtable,multicol,indentfirst}
  \usepackage{indentfirst}
  \usepackage[mathscr]{eucal}
  \usepackage{picinpar}
  \usepackage{floatflt}
  \usepackage{epic}
  \usepackage{makeidx}
  \usepackage{enumerate}
  \usepackage{longtable}%
  \usepackage{multicol}%
  \usepackage[utf8]{vietnam}
  \usepackage{graphicx}
  \usepackage{mathrsfs}
  \usepackage{enumerate}
  %\usepackage{enumitem}
  \usepackage{array}
  \usepackage{tkz-tab}
  \usepackage[unicode]{hyperref}
  \usepackage{titledot}
  \usepackage{multicolpar}
  \titlename{Chương}
  \usepackage{titlesec}
  \usepackage[left=3.5cm,right=2cm,top=3.5cm,bottom=3cm]{geometry} %tùy chỉnh kích thước giấy
  % cách đầu dòng mỗi subsection so với section
  \titleformat{\chapter}[display]
  {\filcenter \normalfont \bfseries \vspace{-3cm} }{\filcenter CHƯƠNG \thechapter}{10pt}{\Large}
  \titleformat{\section}
  {\normalfont \bfseries }{\thesection.}{5pt}{\bfseries}
  \titleformat{\subsection}
  { \normalfont \bfseries \hspace{1cm}}{\thesubsection . }{5pt}{ \bfseries}
  %%%%%%%%%%
  \DeclareTextAccent{\”}{OT1}{125}
  \DeclareTextAccent{\’}{OT1}{39}

  \def\vec#1{\overrightarrow{#1}}
  \def\tan{{\rm tg}}
  \def\cot{{\rm cotg}}
  %Đặt lại viết tắt các tập hợp
  \renewcommand{\binom}[2]{C_{#1}^{#2}}
  \def\cung#1{\buildrel \frown \over{#1}}
  \newcommand{\e}{\exists}
  \newcommand{\R}{\mathbb R}
  \newcommand{\N}{\mathbb N}
  \newcommand{\Cx}{\mathbb C}
  \newcommand{\Z}{\mathbb Z}
  \newcommand{\Q}{\mathbb Q}
  \newcommand{\Ps}{\mathscr {P}}
  \newcommand{\s}{\setminus}
  \renewcommand{\proofname}{Chứng minh}
  %lệnh tắt các chữ định lý, tính chất,… và đánh số theo chương
  \newtheorem{dl}{Định lý}[section]
  \newtheorem{dn}{Định nghĩa}[section]
  \newtheorem{bt}{Bài toán}[section]
  \newtheorem{hd}{Hướng dẫn}[chapter]
  \newtheorem{bta}{Bài}[chapter]
  \newtheorem{tc}{Tính chất}[section]
  \newtheorem{md}{Mệnh đề}[chapter]
  \newtheorem{bd}{Bổ đề}[chapter]
  \newtheorem{hq}{Hệ quả}[chapter]
  \newtheorem{qt}{Quy tắc}[section]
  \newtheorem{cy}{Chú ý}[chapter]
  \newtheorem{vd}{Ví dụ}[section]
  \newtheorem{nx}{Nhận xét}[section]
  \makeindex
  % DANH SO TRNG

  \makeatletter
  \def\ps@myheadings{%
  \def\@evenhead{\hfil\thepage\hfil}
  \def\@oddhead{
  \hfil\thepage\hfil}}
  \makeatother
  \pagestyle{myheadings}

  \begin{document}
  \fontsize{14pt}{23pt}\selectfont
  \include{biaLV}
  \pagenumbering{roman}
  \include{loimodauLV}
  %\tableofcontents
  %\include{kienthuckemtheo}
  \pagenumbering{arabic}
  \setcounter{page}{1}

  \include{chuong1LV}
  \include{chuong2LV}
  %\include{loicamonLV}
  %\include{tailieuthamkhaoLV}
  \end{document}
  KHI XUẤT RA FILE TRONG MỖI TRANG SỐ THỨ TỰ BỊ ĐÁNH CẢ ĐẦU VÀ CUỐI TRANG . E ĐÃ CỐ GẮN TÌM MÀ KHÔNG SỮA ĐƯỢC. NHỜ THẦY CHỈ DÙM E. CẢM ƠN THẦY
  Trả lời
  1. Nếu chỉ muốn đánh ở dưới thì bỏ
  \makeatletter
  \def\ps@myheadings{%
  \def\@evenhead{\hfil\thepage\hfil}
  \def\@oddhead{
  \hfil\thepage\hfil}}
  \makeatother
  2. Nếu chỉ đánh số ở trên thì vào xem mục [câu hỏi và trả lời]

 9. Hanh van said

  thưa thầy. thầy giúp e vẽ sơ đồ sau:
  A. -> B->C
  |
  /
  |
  v
  ->D

  e cam on thay nhieu
  Trả lời
  Tôi không làm hộ bạn đâu, tự làm lấy thôi, tìm hiểu lấy. Các sách có viết cả, ít nhất dùng gói lệnh amscd.sty và từ đây tìm các gói lệnh làm việc này. Tìm chữ “biểu đồ” hoặc “sơ đồ” trên trang web này cũng có mấy bài về gói lệnh.

 10. Ngọc said

  Thưa thầy, em cài viettex nhưng khi em muốn chạy vnfont thì máy báo lỗi không tìm thấy vnfont.sty. Thầy giúp em làm thế nào có thể chạy được theo vnfont a. Em cảm on thầy rất nhiều ạ

 11. lan said

  dạ chào thầy!
  cho em hỏi: em muốn làm 2 trang index khác nhau, 1 cái theo chữ, 1 cái là kí hiệu. phần chữ e đã làm được, còn trang kí hiệu phải làm sao ạ
  Trả lời
  Trang web này bạn tìm glossary.sty ra hai bài mà ý bạn muốn. Bảng ký hiệu làm giống như index.

 12. dohang said

  em chao thay. Em muon hoi tai sao trong lenh “\documentclass[14pt,oneside,a4paper]{book}” khi em danh so trang bat dau tu 1 thi phan muc luc va loi noi dau deu duoc danh so tu 1 nhung neu de la “\documentclass[14pt,a4paper]{book}” thi phan muc luc duoc danh so 1 va loi noi dau duoc danh so 2.
  Trả lời
  Tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ, có thể nhầm lẫn đâu đó, nhưng nói chung phần Mục lục và Lời nói đầu không đánh số; nghĩa là các lệnh phải có * bạn lấy một mẫu của tôi thử lại xem.

 13. hung said

  em chao thay.
  Em hoi thay em muon chuyen so trang o cuoi len dau trang lam the nao duoc ag. em dung
  latex 2.9
  Trả lời
  Bạn đọc hết các phần hỏi đáp, có người đã hỏi trước bạn và có trả lời rồi. Tôi không nhớ ở tệp nào trong 5 tập đó.

 14. Phùng Thế Bằng said

  làm thế nào để ngắt trang sang trang mới? trong cùng 1 chương đánh mục 1.1, 1.2,… rồi 2.1, 2.2, …
  Trả lời
  Bạn chưa học đã sáng tạo rồi, giỏi thật. Nếu bạn muốn đanh như vậy 1 mình bạn thì không dùng mẫu của họ mà tự làm lấy bằng Tay thôi.
  Lệnh sang trang \newpage đọc tài liệu rồi hãy hỏi nhé.

 15. Minh said

  Chào thầy,
  Em đang tổng hợp nhiều article lại thành một file. Em dự định sẽ gộp các file lẻ vào file tex chính bằng lệnh input và tạo một mục lục chung cho cả file. Em muốn hỏi thầy về cách gộp các article vào mà không làm thay đổi cấu trúc của nó, các lệnh \title, \author, \date, \maketitle không bị ảnh hưởng và cách tạo một mục lục như trong hình vẽ dưới.
  Em xin cảm ơn thầy.


  Trả lời
  Bạn muốn làm một tuyển tập, hoặc tạp chí với các mục lục tự động. Bạn định nghĩa lại làm mục lục và không dùng cái đã có. Như vậy bạn học một chút định nghĩa các lệnh mới như thế nào, các lệnh trong mục lục nó ra sao, sau đó định nghĩa theo ý mình. Tóm lại phải có thời gian và tiền bạc để học mới có cái khác chuẩn.
  Còn gép các bài lại thì đúng như ý của bạn, như là mẫu làm sách, nhưng các bài bỏ phần đầu đi, chỉ lấy phần thân. Có nhiều các giữ lại cái cũ là dùng hàng loạt dấu % mỗi dòng bỏ đi, hoặc dùng gói lệnh comment.sty, bạn tìm hiểu lấy nhé.

 16. Mai said

  Thưa thầy em dùng muốn đánh số thứ tự trang ở giữa theo mẫu luận văn. Nhưng e vào project chỉ có Folder Templates mà không có Insert Folder Templates . Nên e không đánh được số trang ở giữa mỗi trang. Thầy chỉ giúp em được không? Em cảm ơn thầy !
  Trả lời
  Bạn học TeX đường theo kiểu MS Word, chẳng có gì lấy từ Menu và các thư mục vào và thấy ngay cả, mà chỉ thấy lệnh thôi.
  1. Bạn học TeX đã, một văn bản cần gì và làm thế nào ra nó.
  2. Bạn đọc phần [Hỏi đáp] có vấn đề của bạn đã trả lời.
  3. Hãy đặt câu hỏi thông minh khi tự mình lục hết sách và khả năng thử không được hãy hỏi.

 17. Mai said

  Dạ thưa thầy, thầy cho em hỏi trong trình chiếu latex bằng gói beamer mình làm thế nào để cho nó sang một frame mới cho đẹp ạ, mà nó có tự động ngắt được không ạ?
  Trả lời
  Làm trình chiếu cố gắng nội dung ý trên 1 trang. Ngắt phải làm bằng tay thì tốt hơn. Tôi không biết cơ chế tự động.

 18. ngan said

  da em xin cam on thay nhieu ạ

 19. Ngan said

  Em muon cat ngang bang de sang trang thi phai lam sao vay thay.Thay chi giup em voi.Em cam on thay nhieu
  Trả lời
  Dùng gói lệnh \usepackage{longtable}
  Ở dười có bảng thay tabular bằng longtable còn mọi thứ giữ nguyên.

 20. khien said

  thay oi em cai lai chuong trinh nhung no van bao vay, chac phan mem cua em bi lam sao ay, thay co phan mem nao khac cho em xin duoc khong thay! em cam on thay nhieu
  Trả lời
  Mọi người đều dùng chương trình để trên web này. Không có phần mềm khác.

 21. khien said

  em chao thay,
  thay oi cho em hoi, khi em dung chuong trinh viettex de chuyen sang pdf dang trinh chieu, sao no bao la khong tim thay fonts.sty. vay muon tim font nay o dau
  Trả lời
  Bạn lấy một mẫu đơn giản trình chiếu mà làm. Cái này do khi cài đặt gói beamer.cls không đủ phông. Nên cài lại từ chương trình quản lý gói của MiKTeX.

 22. hồ minh nhật said

  thưa thầy!
  trong luận văn của em mục 1.1 thì không có chấm phía sau, nhưng trong định lý 1.1.1. thì lại có chấm, cả thí dụ, định nghĩa,… đều có chấm phía sau. cho em hỏi làm cách nào để bỏ dấu chấm đó. em cảm ơn!
  Trả lời
  Sao lại như vậy được, các số đếm đều thống nhất dấu chấm. Bạn bỏ gói lệnh titledot.sty đi thì nguyên bản của LaTeX không có chấm như bạn muốn.

 23. dongcoxanh_204 said

  Thưa thầy em đã sửa được rồi thầy ạ. Lỗi do ở PDF của em thôi. Em cám ơn thầy đã trả lời ạ.

 24. dongcoxanh_204 said

  Em chào thầy và các bạn.
  Thưa thầy, không biết em click vào đâu nhầm mà khi in số thứ tự bị nhảy từ dưới lên, tức là trang đầu tiên bây giờ là trang cuối cùng và phải dùng chuột để kéo từ dưới lên.
  Ban đầu thì không như vậy. Em không back lại được vì đã trót lưu vào. Mong thầy trả và các bạn giúp em.
  Em cảm ơn thầy.
  Trả lời
  Bạn đang làm trong chương trình nào?

  • dongcoxanh_204 said

   Em đang làm khóa luận. Em đã chạy thử các bài thơ của thầy và đều in ra như vậy. Em đã thử xóa đi và cài lại, nhưng kết quả vẫn thế.

 25. galoi14 said

  Kính tặng thầy sơ đồ nhân hai ma trận bằng lệnh Tex
  http://www.texample.net/tikz/examples/matrix-multiplication/.
  Trả lời
  Cám ơn, vấn đề là bạn đã chạy và sử dụng nó được chưa, vì cài gói lệnh này không phải dễ.

 26. galoi14 said

  Dạ ý của em là muốn tạo ra sơ đồ minh họa nhân hai ma trận như trong hình trên, chứ không phải là cần tạo đường viền màu đỏ hình chữ nhật. Em vẽ đường này bằng Paint để người xem dễ chú ý vào sơ đồ này.
  Trả lời
  Tôi đã gợi ý rồi bạn tự làm lấy rồi phổ biến cho người khác, còn chưa làm được thì tự bằng lòng với mình đã có và đó là mốc phấn đấu, mọi người không có săn thời gian đâu. Thông cảm nhé.

 27. galoi14 said

  Câu 1 thầy có nói đến ma trận. Nhân đây em xin hỏi: em muốn minh họa nhân hai ma trận bằng hình vẽ (xem hình http://i821.photobucket.com/albums/zz133/thaybanhlot/so_do.jpg, phần đóng khung màu đỏ), nhưng ko biết làm sao. Xin thầy giúp em.
  Trả lời
  Bạn tìm bài gói lệnh color.sty ở đây sẽ biết cách làm, WinTpic 4.9 cũng cho nét vẽ và nền màu bạn tự nghiêng cứu lấy nhé.

 28. P.Huong said

  Em chào thầy,
  Thưa thầy, em đã cài PCTex v6 và làm theo hướng dẫn trong cuốn Tra cứu và soạn thảo Latex về phần Biểu đồ giao hoán nhưng khi biên dịch thì bị báo lỗi là môi trường CD chưa được định nghĩa ạ ( đã goi amsmath), ngoài ra môi trường table cũng gặp lỗi tương tự như vậy. Xin thầy giải đáp giúp em ạ.
  Trả lời
  Phải có gói lệnh amscd ở đầu mới có sơ đồ giao hoán, môi trường table bạn xem lại có gõ sai không nhất là thiếu dấu { hoặc }

  • P.Huong said

   Em cám ơn thầy ạ, em đã sửa được lỗi biểu đồ giao hoán rồi, lỗi table thì chưa được ạ. Em đã kiểm tra kỹ, không thiếu dấu {, }.

 29. VictorHuyga said

  Câu 3. Đánh số trang ở giữa trên đầu mỗi trang luận án?

  Trả lời. Đây là câu hỏi rất nhiều người làm luận án tốt nghiệp đại học và cao học có hỏi. Đây cũng là quy định của luận án mẫu do BĐH Việt Nam quy định. Nếu Bạn dùng VieTeX thì có mẫu sẵn và có cả định dạng như dưới đây:

  Project -> Insert Folder Templates -> @luanan

  Sẽ ra cây thư mục và chỉ cần điền nội dung vào thôi.

  Nếu bạn dùng một Editor khác thì hãy chép vào phần đầu:

  \makeatletter
  \def\ps@myheadings{%
  \def\@evenhead{\hfil\thepage\hfil}
  \def\@oddhead{
  \hfil\thepage\hfil}}
  \makeatother
  \pagestyle{myheadings}

  Em chạy được trong report, nhưng no lại đánh số ở cả trên và dưới, thấy xóa đánh số trang dưới hộ em. Thanks!

  Em chạy được trong report, nhưng no lại đánh số ở cả trên và dưới, thấy xóa đánh số trang dưới hộ em. Thanks!
  Trả lời
  1. Sao lại không dùng book, mà dùng report?
  2. Có lệnh tương tự như các lệnh là đầu trên nhưng tôi bận quá chẳng có thời gian tìm. Khi đó lệnh các tiêu đề dưới cho bằng khoảng trắng.
  Bạn thử xem thêm vào dòng \def\@evenfoot{},….

 30. Nguyễn Văn Trí said

  Thưa thầy, máy em cài miltex, winedit, cài hỗ trợ tiếng việt rồi. e có một file khai báo :\usepackage{vnfonts} nhưng khi biên dịch thì winedit bao không tìm thấy font vnfonts.sty.
  nhưng chay bên PCTex thì biên dịch ok.
  nhờ thầy chỉ giúp

  Trả lời
  Đây là gói lệnh phông ABC của tôi cho tex. Bạn có thẻ biên dịch trong winedt bằng cách thay gói trên bằng \usepackage[tcvn]{vietnam}.

 31. Khanh Toan said

  Thưa thầy, em không đánh được dấu “không đồng dư”, nghĩa là quan hệ ngược với “đồng dư” (lệnh \equiv). Em đã dùng thử lệnh \nequiv và \notequiv nhưng đều không được. Trong sách Latex-tra cứu và soạn thảo cũng không có lệnh của dấu này, trong phần Help của Tex chỉ nói là thêm not vào đầu mỗi lệnh dấu quan hệ để được quan hệ ngược lại. Thầy giúp em được không ạ, em cảm ơn thầy rất nhiều.

  Trả lời
  gõ \not vào bất cứ ký tự nào nhu \not\equiv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: