VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

LaTeX xuất từ Maple

Posted by nhdien on 28/04/2009

Một số bạn dùng Maple sau đó Save As LaTeX ra tệp mã nguồn LaTeX nhưng không biết dịch thế nào.

Tôi dùng Maple 9. Sau đây là cách làm có thể biên dịch tệp bạn xuất ra được

1. Bạn vào thư mục chính của maple, có thư mục etc chứa các tệp gói lệnh của Maple dành cho LaTeX. Bạn chép tất cả các tệp này ra thư mục trong đó có tệp TeX bạn đã xuất ra đó.

Các tệp gói lệnh

maple2e.sty
mapleenv.def
mapleenv.sty
mapleplots.sty
maplestyle.sty
mapletab.sty
mapleutil.sty

2. Mở tệp TeX và biên dịch bình thường

Tệp ví dụ

viduplot3d1.eps
viduplot3d2.eps
viduplot3d3.eps
vidu.tex
vidu.log
vidu.aux
vidu.dvi
vidu.mw

3. Tôi có xuất một ví dụ trong Maple các bạn lấy về để thử nhé

2 Responses to “LaTeX xuất từ Maple”

 1. Tran Manh Cuong said

  Toi dang can su dung Maple de lam bai va muon xuat du lieu wa Latex… nhung sao khi chay Latex luon bao loi~?? Hau giup do~?
  Trả lời
  1. Nguồn LaTeX mà export từ Maple thì phải cài thêm thư viện của Maple cho teX.
  2. Các phiên bản của Maple để gói lệnh ở thư mục ~\etc bạn chép tất cả *.sty vào chỗ các gói lệnh ~\tex\latex và chạy refresh quản lý gói lệnh.
  3. Hoặc chép các tệp *.sty vào thư mục bạn đang soạn thảo cũng được.

 2. PPCC said

  Cảm ơn thầy Điển đã chia sẻ. Ngoài ra, việc này cũng có thể làm đơn giản hơn một chút, nếu muốn lấy từng công thức khi đang chạy chương trình trên Maple:

  Chẳng hạn,
  – Phương trình cần chuyển:
  [> lambda[j]/C[0]*cos(lambda[j]*xi)+sin(lambda[j]*xi) = 0;
  – Lệnh chuyển:
  [> latex(%);
  Kết quả
  {\frac {\lambda_{{j}}\cos \left( \lambda_{{j}}\xi \right) }{C_{{0}}}}+
  \sin \left( \lambda_{{j}}\xi \right) =0

  Nếu là một đoạn gồm nhiều công thức với ký hiệu eq1, eq2,… , có thể nhóm lại và dùng lệnh latex như trên.

  Chẳng hạn:
  [> eq1:=…:
  [> eq2:=…:
  [> latex({eq1, eq2});
  Trả lời
  Cảm ơn bạn đã chia sẻ những bí kíp mà người dùng khó nghĩ ra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: