VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Một cuốn sách về LaTeX

Posted by nhdien on 11/04/2009

  1. Tôi sẽ hướng dẫn một số chức năng của VieTeX và cung cấp các tài liệu liên quan đến LaTeX mà tôi biết. Tại đây hoặc vào trang Tải xuống để lấy hai tài liệu sau đây
  2. latex_wiki Sách cho người mới học LaTeX
  3. Tài liệu trình chiếu của bạn ĐHSP Hà Nội

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: