VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Tuyển tập đề thi mô phỏng theo dethi.sty 3.0

Posted by nhdien on 17/01/2017

Khi có số lượng đề thi có thể làm tuyển tập dễ dàng bằng dethi.sty 3.0.
Bạn xem mô phỏng tại đây, nếu có ý tưởng thể hiện đề thi các bạn cho ý kiến: sach-coloigiai-dethi30.

Posted in books, LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Tạo đề thi có lời giải và mã TeX của hình trong gói lệnh dethi.sty 3.0

Posted by nhdien on 15/01/2017

Soạn thảo đề thi nhiều khi có cả đáp án và lời giải chi tiết đi kèm. Trong dethi.sty 3.0 thêm vào một lệnh \verb!\loigiai{…}! để soạn lời giải đó.

Một vấn đề nữa là các hình được vẽ bằng geogebra sau đó sinh ra tệp TeX của hình chứ không phải tệp hình. Phần cối bài này sẽ giải thích những tệp hình bằng mã TeX thì đưa vào như thế nào?

1. Bạn lấy mã nguồn tại đây.

2. Xem hướng dẫn: taodethi-cauhoi-coloigiai

3. Đề thi có lời giải:dethi-coloigiai

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Tạo đề thi câu hỏi trực tiếp và có hình trong dethi.sty 3.0

Posted by nhdien on 14/01/2017

Khi làm bài tạo ra tệp đề thi trắc nghiệm từ dethi.sty 3.0 thông qua các tệp câu hỏi. Tôi quên mất dethi.sty 3.0 kế thừa dethi.sty 2.0 những tệp soạn cho 2.0 cũng chạy được trong 3.0.
Nghĩa là ta soạn đề trực tiếp từng câu hỏi một. Bài này tôi nói lại cách soạn trực tiếp từng câu hỏi này. Đã có ví dụ trong dethi.sty 3.0: Tệp đó là 01de-mh_toan_k17.tex.

Ngoài ra tôi còn mục đưa một hình vào các câu hỏi thì làm thế nào.

1. Ví dụ và hướng dẫn sử dụng lấy tại đây.

2. Xem trước hướng dẫn: taodethi-cauhoi-tructiep

 

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Tạo một đề thi trắc nghiệm với dethi.sty 3.0

Posted by nhdien on 14/01/2017

Một số bạn dùng dethi.sty 2.0 rất tốt, nên không chuyển qua phiên bản 3.o. Thật ra phiên bản mới cách dùng không thay đổi nhiều, nhưng sức mạnh và nhiều kỹ thuật tốt hơn nhiều. Để khởi đầu dùng gói lệnh tôi soạn ra hướng dẫn làm tệp đầu tiên để hướng dẫn biên dịch:
1. Bạn lấy tệp mau-lamdethi-tracnghiem.zip mở ra trong một thư mục.

2. Mở trong trình soạn thảo tệp:
– taodethitracnghiem.tex và biên dịch nó: đây là tệp hướng dẫn làm một đề thi trắc nghiệm.
– dethidaiso2017.tex đây là tệp biên dịch ra đề thi trắc nghiệm như hướng dẫn. Còn tệp nữa cauhoi00-dtracnghiem.tex là các câu hỏi.

3. Dựa vào hai tệp dethidaiso2017.tex và cauhoi00-dtracnghiem.tex bạn làm ra đề của mình dễ dàng.

4. Còn các kỹ thuật khác như đáp án, chèn hình, làm thư viện câu hỏi, … bạn xem ở hướng dẫn gói lệnh. Tôi sẽ làm dần mỗi chức năng một phần riêng như thế này.
taodethitracnghiem

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 1 Comment »

Sách Ebook của tôi

Posted by nhdien on 01/01/2017

Chúc mừng năm mới 2017 tất cả các bạn dùng TeX!

Một số sách của tôi và phần mềm chường trình đã có sẵn trên trang web này, nhiều bạn không để ý ở cột bên trái phía dưới có lưu các đường dẫn đến các tài liệu đó ở các tiêu mục:
– Tải về VieTeX
– Ebook của tôi
– Gói lệnh của tôi

Chúc các bạn khỏe, may mắn và hạnh phục.

Posted in Informatics, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

dethi.sty 3.0 chữ phương án và đáp án đậm

Posted by nhdien on 05/12/2016

Một số bạn hỏi làm đậm các chữ cái của phương án và trong đáp án và phiếu trả lời thì làm thế nào? Chỉ cần thêm vào lệnh đã có như sau:
\khoanh{\bfseries\cbox}
\daungoac{\bfseries}{.}
Bạn xem ví dụ dưới đây.

Posted in LaTeX, package, questions, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (21)

Posted by nhdien on 03/12/2016

Một số câu hỏi và trả lời về gói dethi.sty 3.0 và những lệnh tinh chỉnh đặc trưng của ký hiệu.
Bạn lấy về tại đây.

Posted in LaTeX, TeX, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

dethi.sty 3.0 với thư mục cơ sở dữ liệu

Posted by nhdien on 27/11/2016

Khi ta đã có kha khá ngân hàng câu hỏi, vấn đề đặt ra là làm sao phân loại và lưu trữ vào các kho cùng chủng loại và lấy ra dùng bất cứ khi nào. Một phương pháp thường dùng là lưu các dữ liệu câu hỏi vào các thư mục với chủ đề khác nhau; chủ yếu là vào các thư mục con của chương trình ta đang cần biên dịch.

Có thể làm các thư mục ở phía trong thư mục đang chứa tệp TeX của đề thi. Ví dụ ta có thể làm các thư mục /cauhinhhoc/; /caudaiso/;… để chứa các tệp câu hỏi theo cùng loại. Giả sử  ta có tệp câu hỏi
cauhoi-toan-2009a.tex trong thư mục phía trong ./cauhoidaiso/ thì các lời gọi thực hiện như sau
\selectrandomly{./cauhoidaiso/cauhoi-toan-2009a.tex}{20}
Dấu ./ đại diện cho thư mục trước đó.
Một đoạn mã
\begin{vnmultiplechoice}[title={\bf I. Các câu hỏi dễ}, keycolumns=3]
\selectrandomly{./cauhoidaiso/cauhoi-toan-2009a.tex}{20}
\selectrandomly{./cauhoihinhhoc/cauhoi-toan-2017.tex}{10}
\end{vnmultiplechoice}
\begin{vnmultiplechoice}[title={\bf II. Các câu hỏi khó}, keycolumns=3,]
\selectallproblems{./cauhoidaiso/cauhoi-toan-2009b.tex}
\end{vnmultiplechoice}
vidu02-thumuc-f1

Posted in LaTeX, softwares, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

dethi.sty 3.0 phiếu trả lời trắc nghiệm theo mẫu

Posted by nhdien on 26/11/2016

Một số bạn rất thích mẫu của BĐH&GD, có bạn gửi cho tôi cả mã nguồn, nhưng làm bằng cách vẽ các ô và số và đòi hỏi thêm gói lệnh. Khi đem áp dụng điều này sẽ gặp khó, tôi đã làm lại mẫu với lệnh bình thường, không đòi hỏi gì thêm gói lện khác, phần này sẽ được cập nhật trong phiên bản mới. Bạn xem và góp ý nhé
vidu02-tracnghiem-f1

Posted in LaTeX, softwares, VieTeX | Tagged: , , | 2 Comments »

Gói lệnh systeme.sty – sắp xếp biến của hệ phương trình tuyến tính

Posted by nhdien on 22/11/2016

Một gói lệnh thông minh sắp thẳng hàng các biến trong hệ phương trình tuyến tính. Rất tiếc chỉ cho hệ phương trình tuyến tính, còn cao hơn thì chịu. Tác giả là Christian Tellechea tại
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/generic/systeme
Bạn có thể xem bài viết của tôi tại đây.

 

Posted in LaTeX, package, softwares, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Ảnh ngày 20/11/2016

Posted by nhdien on 18/11/2016

img_0171

Posted in lifes, VieTeX | Tagged: , | 1 Comment »

Một mẫu đề thi của bạn Hà Minh

Posted by nhdien on 18/11/2016

Tôi nhận được mẫu tệp PDF của bạn Hà Minh chia sẻ, Các bạn tham khảo và muốn làm theo mẫu này vào tệp baithi.sty để thay đổi và cho khung vào. Nếu muốn các bạn có thể cho khung chấm điểm và lời phê lên đầu; còn phiếu trắc nghiệm vẫn ở cuối. Xin cám ơn các bạn đã tham gia sử dụng gói lệnh.
Bạn xem tại đây

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | 3 Comments »

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (20)

Posted by nhdien on 16/11/2016

Một số chức năng mới của dethi.sty 3.0 và một số lệnh trình bầy LaTeX với công thức toán.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | 1 Comment »

dethi.sty 3.0 với bài kiểm tra ngắn 10 hoặc 15 phút

Posted by nhdien on 14/11/2016

Đề kiểm tra ngắn 10 hoặc 15 phút với số câu hỏi từ 15, 20 câu; hoặc các bài kiểm tra giữa kỳ. Để không tốn giấy như các đề thi lớn có phiếu thi riêng, đáp án riêng, câu hỏi riêng ,… có thể thực hiện phiếu thi và câu hỏi cùng in ra trong một trang. Mẫu sau đây đã được thiết kế cập nhật. Có bạn muốn có họ tên và lớp ngay từ đầu cũng không khó.

Posted in LaTeX, package, softwares, VieTeX | Tagged: , , | 5 Comments »

dethi.sty 3.0 bài thi với số lượng phương án khác nhau để làm sách và tài liệu

Posted by nhdien on 10/11/2016

Tùy chọn [baitap] được thiết kế mới với số lượng phương án khác nhau từ 2 đến 4. Làm đề thi loại này cũng rõ ràng từ đáp án đến phiếu thi tương ứng phương án khác nhau.
Tùy chọn [baitap]


Tùy chọn [baithi]

 

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | 1 Comment »