VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh dethi.sty 3.3

Posted by nhdien on 21/06/2017

Một gói lệnh thực ra rất ít tệp. dethi.sty phiên bản 3.3 thực chất chỉ có 2 tệp dethi.sty và dethi-baithi.sty còn các gói lệnh kèm theo một số khi nạp vào từ hệ thống, nhưng tôi đư kèm theo gói lệnh shortlst.sty, pincipar.sty nhiều khi nạp vào hệ thống có. Phiên bản này có gì khác trước, vẫn có 2 tùy chọn.:
1. Tùy chọn \usepackage[baithi]{dethi} về cơ bản vẫn như cũ, nhưng thay
vieexamdesign bằng article, có thể thêm gói lệnh tikz.sty,… như mẫu.
Nhưng tệp có *-baithi-*.tex đều dùng tùy vhọn này trong ví dụ, bạn mở ra để quan sát và học. Bản trước đã dùng tùy chọn này nhiều tôi không nói thêm.
2. Tùy chọn \usepackage[baitap]{dethi} thay đổi rất nhiều nhưng không ảnh hưởng tới người dùng. Những tệp *-baitap-*.tex là các ví dụ cho tùy chọn này. Tên của các tệp đã nói lên ví dụ để làm gì.
3. Cấu trúc câu hỏi trắc nghiệm và tự luận không thay đổi, chỉ có cấu trúc các loại câu hỏi khác sửa lại để dễ đọc. Những tệp *-cauhoi-*.tex là chứa câu hỏi không biên dịch được chỉ để lấy câu hỏi vào. Tôi khuyên các bạn dùng tùy chọn này và sáng tạo ra việc sử dụng chúng.
4. Những tệp ví dụ kèm với câu hỏi có thể soạn thảo được tệp câu hỏi, nhưng để dễ dàng chữa sai sót tìm lại chỗ ở tệp PDF tới ngay câu ở tệp TeX bạn nên dùng chế độ soạn thảo, lần này chỉ cần thêm vào \soanthao là biên dịch và chạy ngay để soạn thảo và tìm ngược lại. Ví dụ tệp này có tên *-soanthao-*.tex.
5. Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận không thay đổi cấu trúc. Nếu các bạn dùng thông minh thì phần mã nên theo quy định sau (không theo thì cũng chẳng sao).
Ví dụ câu hỏi trắc nghiệm
\baitracnghiem{<mã>}{<Nội dung câu hỏi}{\datcot\bonpa{{\sai}}{{\sai}}{{\sai}}{{\sai}}\loigiai{…}}.
Chỗ <mã> phân laoị câu hỏi Đại số->ds, Hình học->hh, Giải tích->gt, Đại số Giải tích->dg, … lớp 10,11,12 độ khó (hay còn gọi bậc tư duy) Nhận Biết->nb, Hiểu Thấu->ht, Vận dụng->vd, Phân tích->pt, Tổng hợp->th, Sáng tạo->st… ví dụ:
<mã>=ds11ht:ntmk201701 nghĩa là câu Đại số lớp 11 bậc hiểu thấu, Nguyễn Thị Minh Khai 2017 câu số 1. Từ sau dấu : bạn điền vào dãy ký tự riêng của mình và số cuối cùng là số bài. Cái này chỉ làm 1 lần copy, sửa đổi không khó. Nếu dùng VieteX làm 1 macro viết tắt thì gõ tn ra cả khối chỉ điền và sửa thôi.
6. Gói lệnh làm được cái gì.
1. Làm đề trắc nghiệm có tráo câu hỏi và đáp án.
2. Làm đề tự luận và một số loại đề cho tiếng Anh,…
3. Kết hợp các loại đề với nhau trong một đề in ra ví dụ như tự luận và trắc nghiệm.
4. Lấy một số ngẫu nhiên câu hỏi từ một tệp ra lập đề.
5. Lấy một số câu hỏi từ các tệp khác nhau trộn vào thành một đề, ví dụ lấy các loại câu hỏi trong tệp : Nhận biết, Hiểu thấu, Vận dụng, Phân tích,… để làm để với số câu hỏi khác nhau, hoặc lấy các câu hỏi ở tệp Hình học, Đại số,… rồi trộn vào nhau thành đề. Chú ý là khi trộn đề có thể các câu cùng loại không chạy lung tung mà cùng một nhóm.
6. Từ một đề bản gốc có thể tạo ngẫu nhiên ra nhiều đề với câu hỏi và phương án được tráo đổi.
7. Nếu chỉ để làm sách thì quá dễ mà các chương trình khác như MS word họ cũng làm đẹp chẳng kém. Quan trọng là các bạn sử dụng làm đề hàng ngày với dữ liệu cấu trúc chung. Những ví dụ về loại này đều có và có loại *-tonghop-*.tex
8. Để thực tập và sử dụng gói lệnh có lẽ tôi mở dự án làm tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm, với hướng dẫn cụ thể và mã nguồn mở nếu muốn và mời các bạn sử dụng tham gia, chứ không mục đích làm sách (cụ thể tôi nói sau).
9. Gói lệnh có nhiều chức năng khác nữa như đếm các phương án đúng theo ABCD, quản lý mã, Không lấy những câu hỏi đã ra rồi, trình chiếu (Riêng trình chiếu bạn nào tham gia dự án gửi cho tôi tệp TeX câu hỏi tôi sẽ làm dịch vụ trình chiếu không có tên tôi trong đó,… cụ thể nói sau)
Tệp hướng dẫn chung
Tệp hướng dẫn cho tùy chọn [baitap] đơn này
Gói lệnh dethi.sty 3.3
Chúc các bạn may mắn sau 1 mùa luyện thi.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | 3 Comments »

Bài 03. Dùng mã câu hỏi trong dethi.sty

Posted by nhdien on 26/06/2017

Việc dùng mã trong dethi.sty do người dùng quy định và tổ chức dữ liệu. Bài này chỉ tính chất gợi ý và theo ý kiến cá nhân. Khi nhập câu hỏi bắt buộc phải có nhãn, nhưng dung nó thì mới hạn chế như bài này, về lâu dài quản lý nó là vấn đề cần khai thác.
Các bạn xem bài ở đây.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Những bài đăng năm 2017

Posted by nhdien on 26/06/2017

46. Những bài đăng năm 2017, 26/06/2017
45. Những bài đăng năm 2016, 26/06/2017
44. Bài 02. In ra những chi tiết câu hỏi, 25/06/2017
43. Bài 01. Các cách lấy câu hỏi vào đề thi, 23/06/2017
42. Gói lệnh dethi.sty 3.3, 21/06/2017
41. Tự học sư phạm, 17/06/2017
40. Thành lập nhóm LaTeX và Ứng dụng, 16/06/2017
39. Một cuốn sách LaTeX bằng tiếng Việt khác, 13/06/2017
38. Cuốn sách LaTeX bằng tiếng Việt, 12/06/2017
37. Dịch TeX trên cửa sổ tương tác trong VieTeX, 11/06/2017
36. Quản lý dự án thông qua VieTeX, 10/06/2017
35. Trình chiếu câu hỏi tự luận trong PdfScreen, 06/06/2017
34. Một dạng trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm, 05/06/2017
33. Đã đưa được đáp án đúng vào bảng theo chiều ngang, 02/06/2017
32. Hoàn thiện đề thi trắc nghiệm, 01/06/2017
31. Trình chiếu đề minh họa Toán lần 3 và kết hợp nhiều đề một tệp, 30/05/2017
30. Một số thống kê quanh một đề trắc nghiệm, 27/05/2017
29. Quản lý mã của câu hỏi, 26/05/2017
28. Làm bảng biến thiên từ gói lệnh tikz-tab.sty, 20/05/2017
27. Đề tự luận và trắc nghiệm kết hợp trong dethi.sty, 19/05/2017
26. Tùy chọn [baithi] trong dethi.sty, 18/05/2017
25. Kiểm tra gói lệnh dethi.sty 3.3 với thực tế, 14/05/2017
24. Vấn đề chia cột trong tài liệu 2 cột trong dethi.sty, 11/05/2017
23. Làm phiếu đục lỗ chấm bài trắc nghiệm, 10/05/2017
22. Trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm với dethi.sty 3.3, 08/05/2017
21. Đề thi trắc nghiệm định dạng 2 cột, 07/05/2017
20. Đánh số hình trong đề thi trắc nghiệm, 06/05/2017
19. Các tùy chọn trong dethi.sty và đầu ra phiên bản 3.3, 04/05/2017
18. Một nguồn in nhiều đề khác nhau với tráo câu hỏi và phương án trong tùy chọn [baitap] của dethi.sty, 02/05/2017
17. Đầu ra của tùy chọn [baitap] trong gói lệnh dethi.sty, 02/05/2017
16. Đề thi – Đáp án – Lời giải trắc nghiệm, 01/05/2017
15. Cập nhật dethi.sty 3.2 về soạn thảo đề thi câu hỏi gián tiếp hoặc trực tiếp, 29/04/2017
14. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (22), 16/02/2017
13. Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm với mã tương tác TeX và PDF, 07/02/2017
12. Gói lệnh dethi.sty phiên bản 3.2, 05/02/2017
11. Soạn đề thi tương tác giữa TeX và PDF theo dethi.sty 3.1(2), 26/01/2017
10. Soạn đề thi tương tác giữa TeX và PDF theo dethi.sty 3.1(1), 25/01/2017
9. Một sổ tay Đại số và Giải tích 10-11-12 được soạn bằng TeX, 24/01/2017
8. Dóng cột trong phương án câu hỏi trắc nghiệm, 24/01/2017
7. Đã có giải pháp trộn phương án ngẫu nhiên và số câu hỏi bất kỳ trong dethi.sty, 22/01/2017
6. Cập nhật gói lệnh đề thi bản dethi.sty 3.1, 19/01/2017
5. Tuyển tập đề thi mô phỏng theo dethi.sty 3.0, 17/01/2017
4. Tạo đề thi có lời giải và mã TeX của hình trong gói lệnh dethi.sty 3.0, 15/01/2017
3. Tạo đề thi câu hỏi trực tiếp và có hình trong dethi.sty 3.0, 14/01/2017
2. Tạo một đề thi trắc nghiệm với dethi.sty 3.0, 14/01/2017
1. Sách Ebook của tôi, 01/01/2017

Posted in Informatics, LaTeX, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Những bài đăng năm 2016

Posted by nhdien on 26/06/2017

32. dethi.sty 3.0 chữ phương án và đáp án đậm, 05/12/2016
31. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (21), 03/12/2016
30. dethi.sty 3.0 với thư mục cơ sở dữ liệu, 27/11/2016
29. dethi.sty 3.0 phiếu trả lời trắc nghiệm theo mẫu, 26/11/2016
28. Gói lệnh systeme.sty – sắp xếp biến của hệ phương trình tuyến tính, 22/11/2016
27. Ảnh ngày 20/11/2016, 18/11/2016
26. Một mẫu đề thi của bạn Hà Minh, 18/11/2016
25. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (20), 16/11/2016
24. dethi.sty 3.0 với bài kiểm tra ngắn 10 hoặc 15 phút, 14/11/2016
23. dethi.sty 3.0 bài thi với số lượng phương án khác nhau để làm sách và tài liệu, 10/11/2016
22. dethi.sty 3.0 bắt đầu tiến trình cải tiến, 09/11/2016
21. dethi.sty 3.0 gom nhóm câu hỏi theo chủ đề, 06/11/2016
20. Gói lệnh dethi.sty 3.0 với số lượng phương án khác nhau, 06/11/2016
19. dethi.sty 3.0 gói lệnh làm đề thi và bài tập, 05/11/2016
18. Dethi.sty với tùy chọn in thành hai cột, 04/11/2016
17. dethi.sty tự động phân phối phương án theo tỉ lệ 25%, 01/11/2016
16. dethi.sty về việc quay lại đề bài gốc từ bản PDF, 26/10/2016
15. dethi.sty với những phương án khác nhau của câu hỏi trắc nghiệm, 25/10/2016
14. dethi.sty 2.5 đã đồng bộ dữ liệu làm đề và lấy ra làm sách., 23/10/2016
13. Gói lệnh dethi.sty 2.4 kèm theo đáp án và lời giải, 19/10/2016
12. Đề thi trắc nghiệm dethi.sty 2.3 với phiếu thi trắc nghiệm, 14/10/2016
11. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (19) (Chuyên đề làm đề thi trắc nghiệm), 12/10/2016
10. Đề thi mẫu môn Toán PTTH năm 2017 bằng LaTeX, 06/10/2016
9. Hướng dẫn làm trình chiếu bằng LaTeX, 26/09/2016
8. Giải toán bằng phương pháp đại lượng bất biến, 17/09/2016
7. Gói lệnh dethi.sty 2.0 làm đề thi trắc nghiệm, 14/09/2016
6. Hướng dẫn sử dụng VieTeX 4.0, 12/09/2016
5. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (18), 01/09/2016
4. Sách: Giải toán bằng phương pháp đại lượng cực biên, 30/08/2016
3. Sách: Phương pháp quy nạp toán học, 14/05/2016
2. Sách: Phương pháp Đirrichle và ứng dụng, 08/05/2016
1. Sách: LaTeX – Tra cứu và soạn thảo, 18/01/2016

Posted in Informatics, LaTeX, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Bài 02. In ra những chi tiết câu hỏi

Posted by nhdien on 25/06/2017

Trong hướng dẫn dethi.sty 3.3 có chi tiết vấn đề này. Tôi nhắc lại ở đây chi tiết và thêm những phần chưa được nhắc tới. Phần làm đề, làm tài liệu hướng dẫn, tuyển tập các đề câu hỏi quan trọng khi dùng những gói lệnh chuyên nghiệp. Còn làm tuyển tập chỉ là chuyện nhỏ và có thể có những hình thức thể hiện khác nhau do người dùng sử dụng. dethi.sty thiết kế dùng làm đề, làm sách, tuyển tập câu hỏi in lẫn với các tài liệu diễn giải từ 1 câu hỏi đến hàng trăm câu hỏi, kết hợp nhiều tệp câu hỏi khác nhau cùng một lúc, in ra từng phần khác nhau ở mọi vị trí của tài liệu.
Tài liệu bài 02 lấy tại đây.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Bài 01. Các cách lấy câu hỏi vào đề thi

Posted by nhdien on 23/06/2017

Để trợ giúp các bạn sử dụng dethi.sty dễ dàng và hiểu kỹ, tôi thống kê một số thao tác sử dụng hay gặp và viết thành loạt bài ứng dụng. Những tệp ứng dụng trong bài viết đã có trong gói lệnh dethi.sty 3.3, Ví dụ bài này bạn lấy tệp vd02-baitap.tex phần đầu (xin lỗi tệp này tôi vẫn để phông tôi dùng bạn xóa đi và cho \usepackage[utf8]{vietnam} hiện ra để sử dụng). Bạn chép những vệt bôi hồng trong tệp PDF dưới đây vào sau \begin{document} và đóng \end{document} rồi biên dịch như kết quả trong tệp của tôi. Tôi không muốn đưa mẫu sẵn vì tạo ra những người lười.
Bạn xem bài 1 ở đây.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Tự học sư phạm

Posted by nhdien on 17/06/2017

Nghề làm thầy giáo phải học cả đời và liên tục, nhưng hiện nay rất nhiều người không hiểu nghề này. Mặt khác những người trong nghề này lúc thì thái quá coi quá quan trọng và cái gì cũng biết, lúc thì chán nghề mà 1 giáo án dạy 15 năm chẳng thay đổi gì và lên lới như một cái máy ghi âm. Hiện tại môn toán đã chuyển đổi cách thì cử, nên học cũng khác, ở ta nhiều khi người ta chỉ chú tâm giảng dạy (nói khác đi là nhồi nhét) còn phần kiểm tra, đánh giá, ra đề là một phần rất quan trong nhưng không quan tâm và chiều theo người học. Hiện nay lại có tai nạn làm ra một đống sách về trắc nghiệm, những người viết sách tự luận chuyển hướng viết trắc nghiệm mà hiểu rất ít. Làm câu hỏi trắc nghiệm khó hơn nhiều với làm câu hỏi tự luận, có những người chẳng dạy học, chẳng có sư phạm giáo dục mà ngồi viết sách ngày đêm, nên ở ta sách nhiều mà có nói lên điều gì đâu, làm mất thì giờ các em và các thày dạy thật. Có những người viết hướng dẫn hẳn hoi mà không thể hiện đầy đủ mà coi cắt sén tư duy là sáng tạo, ví dụ như sơ đồ tư duy Bloom, một mặt chia các bâc không rõ ràng và nhiều khi trùng nhau cho người sử dụng như Vận dụng, Vận dụng Nâng cao Trong khi đó sơ đồ tư duy Bloom rất rõ ràng Nhận biêt->Thấu hiểu->Vận dụng (làm được)->Phân tích->Tổng hợp->Sáng tạo các bạn xem trong tập sách tôi sưu tầm “Tự học sư phạm” Sau đây. Nhiều vấn đề trong tập ebook nhỏ này bạn tham khảo và đối chiếu với thực tế nhé. Bạn lấy tài liệu tại đây và cho ý kiến nhé.

Posted in books, LaTeX, VieTeX | Tagged: , | 1 Comment »

Thành lập nhóm LaTeX và Ứng dụng

Posted by nhdien on 16/06/2017

Để trao đổi dễ dàng và công khai, nay tôi có thời gian hơn nên thành lập nhóm LaTeX và Ứng dụng để trao đổi, cùng nhau sử dụng TeX tốt trong công việc. Không có giới hạn tham gia vào nhóm, nhưng thực hiện trên tinh thần xây dựng và có văn hóa. Những người không đáp ứng văn hóa ứng sử sẽ bị từ chối trên mọi phương diện.
Đây là địa chỉ
https://www.facebook.com/groups/vietex/

Posted in Informatics, LaTeX, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Một cuốn sách LaTeX bằng tiếng Việt khác

Posted by nhdien on 13/06/2017

Cuốn sách thứ hai ebook đã có từ lâu, tôi biên dịch lại và đặt phông cả cuốn sách loại mới. Cuốn sách có ích cho các bạn học TeX và tham khảo.
Mời các bạn xem ở đây.

Posted in books, LaTeX, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Cuốn sách LaTeX bằng tiếng Việt

Posted by nhdien on 12/06/2017

Cuốn sách cũ LaTeX bằng tiếng Việt, Tôi dịch lại và đưa lên đây, các bạn mới học TeX nên tham khảo, trong VieTeX đã có sẵn và cả mã nguồn nữa. Bản sách dùng phông T1 và cài dấu kiểu mới bạn để ý sẽ thấy hơi khác.
Bạn xem tại đây.

Posted in books, LaTeX, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »

Dịch TeX trên cửa sổ tương tác trong VieTeX

Posted by nhdien on 11/06/2017

 1. Bình thường các bạn biên dịch trong cửa sổ cuối, màn hình.
 2. Có một cách khác mà người ta hay dùng đó là biên dịch chạy trên màn hình riêng, mầu đen. Cửa sổ biên dịch này có thay đổi vị trí và mầu màn hình được không?
  vào menu: execute–>compile in/out output panel bỏ dấu check đi.
 3.  Có thể thay đổi được, khi màn hình xuất hiện dừng lại báo lỗi (nên cho 1 lỗi nào đó, hoặc tệp dài biên dịch lâu,…) bạn vào menu như hình sau
  run01
 4. Đặt lại cấu hình màn hình về vị trí, mầu chữ, mầu nền,…. theo các tab.
  run02
 5. Khi bị lỗi trong màn hình này ta muốn thoát nhấn: x và enter.

Posted in LaTeX, softwares, VieTeX | Tagged: , , | 2 Comments »

Quản lý dự án thông qua VieTeX

Posted by nhdien on 10/06/2017

Chức năng quản lý dự án có ngay từ ngày đầu của chương trình. Bạn nào quan tâm xem Hướng dẫn VieTeX. Ở đây tôi chỉ môt tả mấy hình ảnh.
1. Một dự án là một cây ở cửa sổ nhỏ bên trái. mặc định có dự án VieTeX, trong cây nào cũng treo được các ký hiệu toán học, các mẫu, tài liệu có sẵn hướng dẫn TeX.
2. Nhiều dự án thì quản lý bằng menu, cái check là đang mở, check cây nào mở cây đó:
project01

3. Tạo một dự án theo menu: newproject là một tệp *.vtp, mở lại thì mở bằng menu tiếp theo,… như quản lý 1 tệp.
4. Trong cây dự án làm nhiều cặp độc lập bằng giao diện bấm phím phải chuột tại tên dự án

project02.jpg

Giả sử thêm vào folder: Beamer trong dự án dethi33 của tôi như hình
project03

Lấy các tệp dự án có beamer vào

project04

project05

project06

Như vậy các tệp treo ở đây mãi, có thể bỏ đi, đổi tên ở đây đổi tên vào tệp chính trong máy,…
5. Một tệp đang mở có thể gắn vào thư mục
project07

6. Mở tệp nhấn đúp vào đó, tệp chính có dấu cuốn sách đánh dấu là tệp chủ để dịch còn các câu hỏi độc lập. Dự án dethi của tôi nhìn như sau theo các cặp phân loại tôi nghiên cứu:
project08

Posted in LaTeX, softwares, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Trình chiếu câu hỏi tự luận trong PdfScreen

Posted by nhdien on 06/06/2017

Triển khai trong môi trường PdfSceen hơi khó và không ổn định. Phương án tốt nhất hiện nay là kết hợp môi trường trong nó. Bạn xem nhé.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Một dạng trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm

Posted by nhdien on 05/06/2017

Trong tiến trình thể hiện câu hỏi trắc nghiệm tôi đã thử với PDFScreen.sty thành công nhưng chưa chỉnh để đẹp hơn. Bạn xem tại đây.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Đã đưa được đáp án đúng vào bảng theo chiều ngang

Posted by nhdien on 02/06/2017

Đáp án đúng chủ động đưa vào bảng, khác với trước kia đưa theo cột.

Một ước muốn được thực hiện.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »