VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

dethi.sty 3.0 gói lệnh làm đề thi và bài tập

Posted by nhdien on 05/11/2016

dethi.sty 3.0 đã được hoàn thiện rất nhiều so với dethi.sty 2.0 và lamdethi.sty 1.0, đợt cập nhật này nhờ yêu cầu của rất nhiều bạn quan tâm. Tôi còn nhiều điều chưa hài lòng và phát triển tiếp. Mong các bạn nóng ruột và mọi người sử dụng và cho ý kiến, ý kiến càng khó càng tốt để phát triển gói lệnh đến tự động hóa tối đa. Chúc các bạn sử dụng tốt nhân ngày 20/11/2016 sắp  tới.
1. Mã nguồn bạn lấy tại đây.
2. Hướng dẫn sử dụng

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | 26 Comments »

dethi.sty 3.0 chữ phương án và đáp án đậm

Posted by nhdien on 05/12/2016

Một số bạn hỏi làm đậm các chữ cái của phương án và trong đáp án và phiếu trả lời thì làm thế nào? Chỉ cần thêm vào lệnh đã có như sau:
\khoanh{\bfseries\cbox}
\daungoac{\bfseries}{.}
Bạn xem ví dụ dưới đây.

Posted in LaTeX, package, questions, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (21)

Posted by nhdien on 03/12/2016

Một số câu hỏi và trả lời về gói dethi.sty 3.0 và những lệnh tinh chỉnh đặc trưng của ký hiệu.
Bạn lấy về tại đây.

Posted in LaTeX, TeX, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

dethi.sty 3.0 với thư mục cơ sở dữ liệu

Posted by nhdien on 27/11/2016

Khi ta đã có kha khá ngân hàng câu hỏi, vấn đề đặt ra là làm sao phân loại và lưu trữ vào các kho cùng chủng loại và lấy ra dùng bất cứ khi nào. Một phương pháp thường dùng là lưu các dữ liệu câu hỏi vào các thư mục với chủ đề khác nhau; chủ yếu là vào các thư mục con của chương trình ta đang cần biên dịch.

Có thể làm các thư mục ở phía trong thư mục đang chứa tệp TeX của đề thi. Ví dụ ta có thể làm các thư mục /cauhinhhoc/; /caudaiso/;… để chứa các tệp câu hỏi theo cùng loại. Giả sử  ta có tệp câu hỏi
cauhoi-toan-2009a.tex trong thư mục phía trong ./cauhoidaiso/ thì các lời gọi thực hiện như sau
\selectrandomly{./cauhoidaiso/cauhoi-toan-2009a.tex}{20}
Dấu ./ đại diện cho thư mục trước đó.
Một đoạn mã
\begin{vnmultiplechoice}[title={\bf I. Các câu hỏi dễ}, keycolumns=3]
\selectrandomly{./cauhoidaiso/cauhoi-toan-2009a.tex}{20}
\selectrandomly{./cauhoihinhhoc/cauhoi-toan-2017.tex}{10}
\end{vnmultiplechoice}
\begin{vnmultiplechoice}[title={\bf II. Các câu hỏi khó}, keycolumns=3,]
\selectallproblems{./cauhoidaiso/cauhoi-toan-2009b.tex}
\end{vnmultiplechoice}
vidu02-thumuc-f1

Posted in LaTeX, softwares, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

dethi.sty 3.0 phiếu trả lời trắc nghiệm theo mẫu

Posted by nhdien on 26/11/2016

Một số bạn rất thích mẫu của BĐH&GD, có bạn gửi cho tôi cả mã nguồn, nhưng làm bằng cách vẽ các ô và số và đòi hỏi thêm gói lệnh. Khi đem áp dụng điều này sẽ gặp khó, tôi đã làm lại mẫu với lệnh bình thường, không đòi hỏi gì thêm gói lện khác, phần này sẽ được cập nhật trong phiên bản mới. Bạn xem và góp ý nhé
vidu02-tracnghiem-f1

Posted in LaTeX, softwares, VieTeX | Tagged: , , | 2 Comments »

Gói lệnh systeme.sty – sắp xếp biến của hệ phương trình tuyến tính

Posted by nhdien on 22/11/2016

Một gói lệnh thông minh sắp thẳng hàng các biến trong hệ phương trình tuyến tính. Rất tiếc chỉ cho hệ phương trình tuyến tính, còn cao hơn thì chịu. Tác giả là Christian Tellechea tại
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/generic/systeme
Bạn có thể xem bài viết của tôi tại đây.

 

Posted in LaTeX, package, softwares, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Ảnh ngày 20/11/2016

Posted by nhdien on 18/11/2016

img_0171

Posted in lifes, VieTeX | Tagged: , | 1 Comment »

Một mẫu đề thi của bạn Hà Minh

Posted by nhdien on 18/11/2016

Tôi nhận được mẫu tệp PDF của bạn Hà Minh chia sẻ, Các bạn tham khảo và muốn làm theo mẫu này vào tệp baithi.sty để thay đổi và cho khung vào. Nếu muốn các bạn có thể cho khung chấm điểm và lời phê lên đầu; còn phiếu trắc nghiệm vẫn ở cuối. Xin cám ơn các bạn đã tham gia sử dụng gói lệnh.
Bạn xem tại đây

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | 3 Comments »

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (20)

Posted by nhdien on 16/11/2016

Một số chức năng mới của dethi.sty 3.0 và một số lệnh trình bầy LaTeX với công thức toán.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | 1 Comment »

dethi.sty 3.0 với bài kiểm tra ngắn 10 hoặc 15 phút

Posted by nhdien on 14/11/2016

Đề kiểm tra ngắn 10 hoặc 15 phút với số câu hỏi từ 15, 20 câu; hoặc các bài kiểm tra giữa kỳ. Để không tốn giấy như các đề thi lớn có phiếu thi riêng, đáp án riêng, câu hỏi riêng ,… có thể thực hiện phiếu thi và câu hỏi cùng in ra trong một trang. Mẫu sau đây đã được thiết kế cập nhật. Có bạn muốn có họ tên và lớp ngay từ đầu cũng không khó.

Posted in LaTeX, package, softwares, VieTeX | Tagged: , , | 5 Comments »

dethi.sty 3.0 bài thi với số lượng phương án khác nhau để làm sách và tài liệu

Posted by nhdien on 10/11/2016

Tùy chọn [baitap] được thiết kế mới với số lượng phương án khác nhau từ 2 đến 4. Làm đề thi loại này cũng rõ ràng từ đáp án đến phiếu thi tương ứng phương án khác nhau.
Tùy chọn [baitap]


Tùy chọn [baithi]

 

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | 1 Comment »

dethi.sty 3.0 bắt đầu tiến trình cải tiến

Posted by nhdien on 09/11/2016

  1. Quá trình phân bố phương án theo tỉ lệ 25% được lập trình lại và chạy nhanh hơn chính xác hơn.
  2. Tốt nhất là phương án đúng sắp đầu tiên trong mội câu hỏi, nhưng với tùy chọn [baitap] để làm sách và tại liệu lại chỉ có như vậy bất tiện khi làm tài liệu. Tôi đã làm mô đun phân phối phương án trong tùy chọn này. Như vậy tùy chọn này kém tùy chọn [baithi] in nhiều bản khác nhau 1 lúc. Nhưng để làm sách hoặc tài liệu thì không cần điều đó, miễn là nhúng vào article và book là được rồi.
  3. Dưới đây là ví dụ phân bổ phương án trong [baitap].

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

dethi.sty 3.0 gom nhóm câu hỏi theo chủ đề

Posted by nhdien on 06/11/2016

Có bạn thắc mắc là có thể nhóm câu hỏi theo chủ đề như hàm số, hình học, đạo hàm,… hoặc câu hỏi Dễ và Khó mà khi trao câu hỏi không lạc đi chỗ khác không phải chủ để đó được không? Cái này đã có sẵn trong vidu02-tracnghiem.tex có hai phần, hai phần đó không thể chạy sang nhau: Câu hỏi dễ và Câu hỏi khó. Điển hình nhất là đề tiếng Anh có rất nhiều khối rất khác nhau mà đảo câu hỏi đi sang chỗ khác thì còn gì là đề! Tóm lại câu hỏi trong môi trường
\begin{multiplechoice}[title={\bf I. Các câu hỏi dễ}, keycolumns=3]%
………………………….
\end{multiplechoice}
Không chạy ra ngoài và trong đề thi có thể làm nhiều khối như vậy.
Có một môi trường khác cũng trương tự như vậy mà không cần tiêu đề như:
\begin{multiplechoice}[title={\bf I. Các câu hỏi khó}, keycolumns=3]%
………………………….
\begin{block}
…………………….
\end{block}
\end{multiplechoice}
Trong môi trường block cũng không chạy ra ngoài, nó chỉ di chuyển cả khối. Ví dụ dưới đây để thấy khác biệt tôi làm hai khối lớn: Câu hỏi Địa lý và Câu hỏi Toán học. Trong phần toán học có môi trường block gồm những câu câu hỏi chỉ có 2 hoặc 3 phương án.

 

 

 

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Gói lệnh dethi.sty 3.0 với số lượng phương án khác nhau

Posted by nhdien on 06/11/2016

  1. Gói lệnh dethi có khả năng đồng thời dùng câu hỏi chỉ có 2, hoặc 3 phương án đồng thời, mỗi phương án nên có phương án đúng. bạn xem ví dụ.
  2. Có bạn phát hiện đáp án sắp không thẳng hàng cột và cho đó là lệnh \cbox, điều này không đúng, tôi phát hiện ra là trong số câu hỏi có phương án \bonpak, \bonpab, \bonpat thì sắp xếp đều bị hụt là do tôi chưa định dạng đồng bộ cho những phương án này, tôi đã sửa sẽ cập nhật ngay, còn trong văn bản không có lệnh trên thì không ảnh hưởng gì. (bạn tham khảo bản mới dưới đây có 2 câu đặt \bonpak và một \haipa, 1 \bapa)
  3. Trường hợp có 2 phương án đúng trong 4 phương án chưa được chính xác, bản dưới đây cố định thì mới đúng.

Posted in LaTeX, package, softwares, TeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Dethi.sty với tùy chọn in thành hai cột

Posted by nhdien on 04/11/2016

Đây là tùy chọn đã có từ trước của lớp vieexamdesign.cls bằng cách thêm vào tùy chọn [twocolumn] và đặt khoảng hai cột rộng ra
\setlength{\twocolumnsep}{1cm} ta có kết quả:
(Tuy chưa được hoàn thiện lắm nhưng nó thu xếp khá ổn).

 

Posted in LaTeX, softwares, VieTeX | Tagged: , , | 1 Comment »