VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh dethi.sty 3.3

Posted by nhdien on 21/06/2017

Một gói lệnh thực ra rất ít tệp. dethi.sty phiên bản 3.3 thực chất chỉ có 2 tệp dethi.sty và dethi-baithi.sty còn các gói lệnh kèm theo một số khi nạp vào từ hệ thống, nhưng tôi đư kèm theo gói lệnh shortlst.sty, pincipar.sty nhiều khi nạp vào hệ thống có. Phiên bản này có gì khác trước, vẫn có 2 tùy chọn.:
1. Tùy chọn \usepackage[baithi]{dethi} về cơ bản vẫn như cũ, nhưng thay
vieexamdesign bằng article, có thể thêm gói lệnh tikz.sty,… như mẫu.
Nhưng tệp có *-baithi-*.tex đều dùng tùy vhọn này trong ví dụ, bạn mở ra để quan sát và học. Bản trước đã dùng tùy chọn này nhiều tôi không nói thêm.
2. Tùy chọn \usepackage[baitap]{dethi} thay đổi rất nhiều nhưng không ảnh hưởng tới người dùng. Những tệp *-baitap-*.tex là các ví dụ cho tùy chọn này. Tên của các tệp đã nói lên ví dụ để làm gì.
3. Cấu trúc câu hỏi trắc nghiệm và tự luận không thay đổi, chỉ có cấu trúc các loại câu hỏi khác sửa lại để dễ đọc. Những tệp *-cauhoi-*.tex là chứa câu hỏi không biên dịch được chỉ để lấy câu hỏi vào. Tôi khuyên các bạn dùng tùy chọn này và sáng tạo ra việc sử dụng chúng.
4. Những tệp ví dụ kèm với câu hỏi có thể soạn thảo được tệp câu hỏi, nhưng để dễ dàng chữa sai sót tìm lại chỗ ở tệp PDF tới ngay câu ở tệp TeX bạn nên dùng chế độ soạn thảo, lần này chỉ cần thêm vào \soanthao là biên dịch và chạy ngay để soạn thảo và tìm ngược lại. Ví dụ tệp này có tên *-soanthao-*.tex.
5. Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận không thay đổi cấu trúc. Nếu các bạn dùng thông minh thì phần mã nên theo quy định sau (không theo thì cũng chẳng sao).
Ví dụ câu hỏi trắc nghiệm
\baitracnghiem{<mã>}{<Nội dung câu hỏi}{\datcot\bonpa{{\sai}}{{\sai}}{{\sai}}{{\sai}}\loigiai{…}}.
Chỗ <mã> phân laoị câu hỏi Đại số->ds, Hình học->hh, Giải tích->gt, Đại số Giải tích->dg, … lớp 10,11,12 độ khó (hay còn gọi bậc tư duy) Nhận Biết->nb, Hiểu Thấu->ht, Vận dụng->vd, Phân tích->pt, Tổng hợp->th, Sáng tạo->st… ví dụ:
<mã>=ds11ht:ntmk201701 nghĩa là câu Đại số lớp 11 bậc hiểu thấu, Nguyễn Thị Minh Khai 2017 câu số 1. Từ sau dấu : bạn điền vào dãy ký tự riêng của mình và số cuối cùng là số bài. Cái này chỉ làm 1 lần copy, sửa đổi không khó. Nếu dùng VieteX làm 1 macro viết tắt thì gõ tn ra cả khối chỉ điền và sửa thôi.
6. Gói lệnh làm được cái gì.
1. Làm đề trắc nghiệm có tráo câu hỏi và đáp án.
2. Làm đề tự luận và một số loại đề cho tiếng Anh,…
3. Kết hợp các loại đề với nhau trong một đề in ra ví dụ như tự luận và trắc nghiệm.
4. Lấy một số ngẫu nhiên câu hỏi từ một tệp ra lập đề.
5. Lấy một số câu hỏi từ các tệp khác nhau trộn vào thành một đề, ví dụ lấy các loại câu hỏi trong tệp : Nhận biết, Hiểu thấu, Vận dụng, Phân tích,… để làm để với số câu hỏi khác nhau, hoặc lấy các câu hỏi ở tệp Hình học, Đại số,… rồi trộn vào nhau thành đề. Chú ý là khi trộn đề có thể các câu cùng loại không chạy lung tung mà cùng một nhóm.
6. Từ một đề bản gốc có thể tạo ngẫu nhiên ra nhiều đề với câu hỏi và phương án được tráo đổi.
7. Nếu chỉ để làm sách thì quá dễ mà các chương trình khác như MS word họ cũng làm đẹp chẳng kém. Quan trọng là các bạn sử dụng làm đề hàng ngày với dữ liệu cấu trúc chung. Những ví dụ về loại này đều có và có loại *-tonghop-*.tex
8. Để thực tập và sử dụng gói lệnh có lẽ tôi mở dự án làm tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm, với hướng dẫn cụ thể và mã nguồn mở nếu muốn và mời các bạn sử dụng tham gia, chứ không mục đích làm sách (cụ thể tôi nói sau).
9. Gói lệnh có nhiều chức năng khác nữa như đếm các phương án đúng theo ABCD, quản lý mã, Không lấy những câu hỏi đã ra rồi, trình chiếu (Riêng trình chiếu bạn nào tham gia dự án gửi cho tôi tệp TeX câu hỏi tôi sẽ làm dịch vụ trình chiếu không có tên tôi trong đó,… cụ thể nói sau)
Tệp hướng dẫn chung
Tệp hướng dẫn cho tùy chọn [baitap] đơn này
Gói lệnh dethi.sty 3.3
Chúc các bạn may mắn sau 1 mùa luyện thi.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | 6 Comments »

Dự án: ĐỀ THI THỬ NĂM 2017 SGD VĨNH PHÚC (Lần 2)

Posted by nhdien on 21/07/2017

Cám ơn bạn Nguyen Hung <nguyenduchunga23@gmail.com>
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5d1NzMzktajRKOU0
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5T05odE9PTlFFNEU
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5TmJtZnBwSW9aQlk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5UDByMW4yS0I1NHM

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ ÔN THI 2017 THPT NGUYỄN HUỆ (Huế)

Posted by nhdien on 20/07/2017

1. Các \usetheme đều áp dụng được cho các bài trắc nghiệm.
2. Bạn chép dethi.sty đè lên tập cũ, tệp mới này thêm một số lệnh và chỉnh chính xác hơn bản cũ:
– Lệnh \loigiait{…}{…} giống như lời gải nhưng ngắt trang được tại vị trí }{
– Lệnh \dathinh{<khối chữ>}{<các loại lệnh hình>} hình được đặt bên phải.
– Lệnh \dathinhg{<độ rộng cột trái>}{<độ rộng cột phải>}{<chữ>}{<Hình>}
độ rộng tính theo \% bề ngang trang như \dathinhg{0.6}{0.35}{….}{….}
lệnh thích hợp làm trong lời giải có hình.
– Lệnh viết tắt
\newcommand{\caseo}[1]{\left[\begin{aligned}#1\end{aligned}\right.}
Hệ ngoặc vuông phía trước
ví dụ $\caseo{a&\le b\\ c&=d}$
\newcommand{\case}[1]{\begin{cases}#1\end{cases}}
ví dụ $\case{a&\le b\\ c&=d}$
Hệ ngoặc nhọn phía trước
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5dmVHZExJcjhYbEU

https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5U2N5SDZEQUcxa3c
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MFhBRlpTOTRLUzg
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5am0zc2JzakxxZlk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MEx5TUpBdDNNb0k

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Để mở rộng cho nhiều biết TeX

Posted by nhdien on 19/07/2017

Tôi đã lập trang facebook cho các dự án TeX ngoài VieTeX, tại địa chỉ
https://www.facebook.com/groups/vietex/
Mời các bạn vào đăng ký và trao đổi, nhưng để lựu tôi vẫn chép vào trang này, vì facebook trôi đi theo thời gian và khó tìm lại.

Posted in Informatics, LaTeX, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Cập nhật lại cuốn sách: Tra cứu và soạn thảo LaTeX

Posted by nhdien on 18/07/2017

Địa chỉ mới của tài liệu
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5a1NSM3ByZGlQTFU

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ THI THỬ THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI, HÀ TĨNH (Lần 1)

Posted by nhdien on 18/07/2017

Bắt đầu tuyển tập 2 đề thi 11: duan11, để tiện cho việc làm tuyển tập tôi đã định dạng theo đúng kích thước sách xuất bản. Thực sự làm nhỏ lại mới khó hơn làm to, tất cả điều chạy tự động. Riêng lời giải không ngắt trang tự động, đây là lỗi rất lớn của gói lệnh nếu tôi không làm thì không biết có lỗi này. Lỗi sẽ được khắc phục nay mai nhưng tạm thời các bạn dùng lệnh \loigiait{…}{…} nghĩa là thêm chữ t vào lệnh \loigiai còn ngắt sang trang ở chỗ nào thì đưa }{ vào đó là xong. Các bạn chép định nghĩa lệnh \loigiait ở đầu tệp *-main-* vào dethi.sty để dùng sau này nhé. Lệnh này ngắt trang, nhưng không đúng chỗ ngắt thì lại trở lại bình thường như \loigiai không ảnh hưởng gì.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5OXVqQXBUdnUtaGM
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cktKVGJvdFRPM2s
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5bTNxTnRETzFvT0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5NDY5M0lpSl9CeEE

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ THI THỬ THPT 2017 SỞ GDĐT HÀ NỘI (Lần 1)

Posted by nhdien on 17/07/2017

Cám ơn bạn Nguyen Hung <nguyenduchunga23@gmail.com>  đã đóng góp đề trong cộng đồng. Chỉ có người tex hóa đề này mới hiểu tôi đã sửa thế nào khi chuyển vào dự án.
Đây là đề thứ 10 trong tuyển tập 1 của dự án. Tôi đang định dạng tuyển tập này với hình thức đẹp nhất và đơn giản nhất. Tôi tiếp tục đưa lên đề tuyển tập 2 từ duan11 đến 20.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5dHNoSHIxelpkTzg
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5bGZOTVl2N1FSZ28
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5c2lPVUJjVXlIdHM
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ak9nT0tDUjlNdVk
Các tệp hình ở đây:
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZjllUXl3RGlLVWM

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ ÔN THI THPT 2017 Sở GDĐT CẦN THƠ, mã 323

Posted by nhdien on 15/07/2017

Một đề của Cần thơ
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ampfV3lDV21EODQ
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5dF8ydW5uUUJtY28
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cm5KX3JJbmFtNGs
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5OVYzQThzQUZ5azA

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ ÔN THI THPT 2017 Sở GDĐT CẦN THƠ, mã 324

Posted by nhdien on 15/07/2017

Đề bài này lấy ở chỗ anh Châu Ngọc Hùng, không chắc chắn ai TeX hóa nên tôi để cơ quan ra đề TeX, Có thể chỉnh sửa nếu tác giả mã TeX đúng:
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZFVWelZWR052RVk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5d3lEcXg2bG95VG8
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5T1dYbHFvMzVJekk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5S0YzTkNZdlRyYkU

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ ÔN THI THPT 2017 BIGSCHOOL(004)

Posted by nhdien on 14/07/2017

Cám ơn bạn Huỳnh Văn Thơ tham gia dự án:
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5bDRfZ3AzYWUyRUU
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5TVNYcndOV08xNDA
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5Z21oQlJkZXkxY28
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5TU9IRk5GS2JEMW8

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG 2017 (Lần 2)

Posted by nhdien on 14/07/2017

Đề này tôi đã dùng từ khi lập gói lệnh đề thi.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5NEZ0NERvNGhqWjA
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5Y09vZ21xSVdrVlU
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MXJCdzVOejg1Nk0
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5SU0wRDhEd3lHdTg

Hình để trong thư mục: \graphicspath{{hinh-duan01/}}
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5dTRkVWgxVVJMXzQ

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 1 Comment »

Dự án: ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG 2017 (Lần 3)

Posted by nhdien on 14/07/2017

Đề này đã có từ lâu trước khi thi thật. Tôi lưu trữ lại để học tập
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5RVpLcVVCbmtiLWc
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5eldTQk1uVlRES0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5U2V3MWw5ODhBbDQ
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5djVHVDRjWENNaDQ

Hình để trong thư mục: \graphicspath{{hinh-duan01/}}
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5S2Q5U0dxLXNYQnc

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: Đề thi THPT 2017 (mã 104)

Posted by nhdien on 13/07/2017

Trình chiếu của gói lệnh áp dụng cho \usetheme{Blackboard}.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5N3Z3Vmk2WmVkRlE
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5U2tqUWdrUHI5OFk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5SGwzSkVEeS1WbXM
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5d0h0U1A4NDE1b3M

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »

Dự án: Đề thi THPT 2017 (mã 103)

Posted by nhdien on 12/07/2017

Cám ơn các bạn đến xem và thích lấy về sử dụng. Nhiều người đến xem nhưng không thich làm tôi càng cố gắng hơn. Đề thi này một số hình hơi to, tôi chưa chỉnh các bạn thử sức nhé, chỉnh như thế nào tôi sẽ viết bài riêng trong bài về hình.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5OXduWVBwcVFReWc
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5VEc5V2N3WHRzWjg
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cWFFaHl4SUwxS00
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cEZ6NGM2cl9oQkU

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: Đề thi THPT 2017 (mã 102)

Posted by nhdien on 12/07/2017

Mã đề thi này đã được Anh Châu Ngọc Hùng làm sẵn theo dethi.sty 3.3. nên thuận tiện rất nhiều tôi chỉ đổi lệnh đưa hình vào bằng \dathinh và các chữ viết tắt \hoac và \heva thành nguyên bản vì dùng cho cộng đồng không nên dùng định nghĩa của mình mà dùng các cấu trúc gói lệnh có sẵn, lý do là sau này ta kết hợp các đề khác nữa tìm định nghĩa rắc rối. Tệp Beamer có chút thay đổi.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZTRaMkNybjhsVU0
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5UTZoYmEzOU40N0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5RnRaM20zdlRyWVk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5c183c3hNczM1RDg

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: Đề thi THPT 2017 (mã 101)

Posted by nhdien on 12/07/2017

Bài đầu tiên của dự án trong tệp biên dịch có lệnh \dathinh để nhập đề nhập hình dễ hơn, lệnh này sẽ đưa vào gói lệnh dethi.sty sắp tới. Tôi chuyển mỗi câu hỏi theo dethi.sty 3.3 bàu của Thầy Châu Ngọc Hùng. Các bạn xem và học tập cách mã hóa, nếu dùng VieTeX thì dùng viết tắt làm mã TeX quá đơn giản và cực nhanh.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5Q1FFcHlHaVh2VUU
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MEdUQnhSZjNVdmM
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5QWI0cjVOd0M3Y0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5SENNdUE3REJrTWc

 

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »