VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Đề thi – Đáp án – Lời giải trắc nghiệm

Posted by nhdien on 01/05/2017

Một số khả năng đầu ra khi sử dụng dethi.sty 3.2, mỗi tệp ví dụ là khả năng đầu ra của tùy chọn [dethi], tùy chọn [baitap] làm sách, báo cáo, bài báo tôi sẽ liệt kê sau. Tuy vậy vẫn chưa có đưa ra kết quả Excel để chấm máy.
Bạn lấy tài liệu tại đây.

Chúc ngày lễ các bạn vui vẻ.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Cập nhật dethi.sty 3.2 về soạn thảo đề thi câu hỏi gián tiếp hoặc trực tiếp

Posted by nhdien on 29/04/2017

Một số lưu ý khi dùng gói lệnh và cập nhật mới:
1. Với lệnh \lietkedatrue thì đáp án được liệt kê như cũ: danh sách đáp án đúng của từng câu hỏi chứ không phải 4 hình tròn 1 câu hỏi đúng.
2. Để soạn thảo dễ, khi dịch quay lại nơi ta muốn sửa nên tôi có đưa vào gói lệnh tùy chọn: \usepackage[soanthao]{dethi} để chuyên cho soạn thảo như trong tệp mẫu tôi kèm theo đây. Còn sử dụng các tệp soạn thảo ra vẫn như cũ tùy chọ [baithi] làm đề sáo trộn cả câu hỏi lẫn phương án. [baitap] dùng để làm sách, bài báo và báo cáo, nhưng cùng một định dạng soạn thảo trên. có hai định dạng câu hỏi:
a) Định dạng câu hỏi \begin{equation}…….\end{equation} chỉ đưa vào bằng trực tiếp làm đề hoặc gián tiếp bằng \input{….}.
b) Định dạng bằng \baitracnghiem{<maso>}{<câu hỏi>}{<đáp án>} đưa vào bằng cách trích rút số lượng câu hỏi ngẫu nhiên.
Bạn lấy tài liệu ở đây.
3. Bạn có thể lấy tệp dethi.sty ở đây chép đè nên những chỗ các bạn đã dùng tệp này thì các chức năng cũ vẫn như vậy (gói lệnh bao giờ cũng kế thừa), thêm tùy chọn soạn thảo như trên.
4. Tôi đã xuất đáp án ra Excel, vì tôi chưa biết cách chấm nó thế nào theo từng đề hoặc nhiều đề, nếu các bạn có gọi ý gì thì tôi xuất ra theo ý muốn để tôi hoàn thiện.
Chúc các bạn may mắn.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (22)

Posted by nhdien on 16/02/2017

Một số câu hỏi về dethi.sty, VieTeX và LaTeX gần đây được thống kê trong tệp. Bạn nhấn vào để vừng ơi mở cửa ra: tex-question22

Posted in LaTeX, questions, VieTeX | Tagged: , , | 19 Comments »

Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm với mã tương tác TeX và PDF

Posted by nhdien on 07/02/2017

Mẫu dưới đây bạn lấy về và sử dụng để soạn thảo và biên tập sửa chữa câu hỏi đã có theo mã câu hỏi với tương tác TeX và PDF. Có 3 tệp mẫu:
1. bientap-thuvien.tex dùng chữa, biên tập lại câu hỏi đã có
2. soanthao-thuvien-matructiep.tex dùng lần lượt gõ câu hỏi theo mẫu.
3. soanthao-thuvien-magiantiep.tex dùng soạn tảo ở một tệp thư viện riêng và gọi vào.
Cả 3 tệp biên dịch và tương tác TeX và PDF nếu bạn dùng SummatraPDF:
Bạn lấy về tại đây
hinhcauhoi

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 6 Comments »

Gói lệnh dethi.sty phiên bản 3.2

Posted by nhdien on 05/02/2017

Tôi đã sửa lỗi trong bản này và cập nhật lại:
Gói lệnh dethi.sty 3.2
đã hoàn thiện rất nhiều so với phiên bản 3.1. Nội dung dưới đây tôi đã sửa trong gói lệnh, liệt kê một số thay đổi:
1. Gói lệnh dùng một tệp duy nhất dethi.sty:
– nhưng cách gọi tùy chọn \usepackage[baithi]{dethi} vẫn như cũ như các ví dụ của phiên bản cũ.
– Gọi tùy chọn \usepackage[baitap]{dethi} vẫn như các ví dụ cũ, chỉ thêm vào hai khai báo gói lệnh trước khai báo trên:
\usepackage{shortlst}
\usepackage{enumitem}
Chú ý: Những ví dụ cũ chỉ cần chép tệp dethi.sty vào đó là được, không cần hai tệp baithi.sty và baitap.sty (Có thể xóa chúng đi).
2. Phân bổ các phương án trong câu hỏi ngẫu nhiên phương án đúng; có thể chỉ soạn phương án đầu tiên là đúng gói lệnh tự phân tán đều theo các câu hỏi.
3. Số câu hỏi có thể dùng đến số lượng trên 600 câu một đề thi.
4. Gói lệnh dùng cho đề thi trắc nghiệm rất tốt, tôi sẽ viết hướng dẫn cụ thể về vấn đề này trong một tệp riêng sau về các vấn đề:
– Các đầu ra của đáp án;
– Các đầu ra của phiếu thi;
– Đáp án và lời giải;
– Soạn thảo đề thi trực tiếp hay gián tiếp tương tác PDF và TeX;
– Lấy các câu hỏi trong kho với mức Biết-Hiểu-Vận dụng-Phân tích-Tổng hợp;
– Sử dụng hình và bảng; các vị trí của chúng trong đề thi, vị trí thư mục,…;
– Bố trí thư viện các tệp câu hỏi và gọi vào đề thi mới;
– Mỗi vấn đề đều có ví  dụ cụ thể.
– và ….
Tệp nguồn bạn lấy ở đây.
Xem trước hướng dẫn:dethihelp32

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 38 Comments »

Soạn đề thi tương tác giữa TeX và PDF theo dethi.sty 3.1(2)

Posted by nhdien on 26/01/2017

dethi.sty 3.0 trộn đồng thời các câu hỏi và phương án vả rút ra một số đề ngẫu nhiên trong một tệp nên từ tệp PDF quay lại tệp TeX và ngược lại không thực hiện được. Tôi soạn mẫu soạn thảo này dựa vào các lệnh của dethi.sty 3.1 mà tương tác trực tiếp được giữa TeX và PDF. Thực tế có dạng gọn làm thư viện lưu trữ, có thể soạn ngay không cần chuyển đổi để lưu trữ. Ta làm như sau: Một câu hỏi có dạng
\baitracnghiem{<mã bài>}{
<Nội dung câu hỏi>
}{
\datcot
\bonpa
{\dung{*}}
{\sai{*}}
{\sai{*}}
{\sai{*}}
}
Soạn bình thường như đã biết.
Phương pháp sau đây bao hàm cả bài trước, nên soạn trực tiếp và soạn xong là tệp cần phải làm. Còn cách làm gián tiếp để sửa lại những tệp đã có trong thư viện. Tôi đã thu các lệnh thành tệp dau-soanthao.tex. Tôi cung cấp 2 cách làm, cách nào cũng nhấn từ tệp PDF quy về chỗ nguồn của TeX.
1. Cách làm gián tiếp gồm các tệp:
– Tệp soạn chứa các câu hỏi: ví dụ cauhoi-dtracnghiem.tex soạn các câu hỏi mẫu trên trong tập này chỉ có câu hỏi.
– Tệp biên dịch các câu hỏi vừa soạn và tương tác trực tiếp giữa TeX và PDF là soanthao-thuvien-giantiep.tex trong nó có lệnh
\input{dau-soanthao.tex}
\input{cauhoi-dtracnghiem.tex} và biên dịch bình thường.
– Làm đề thi bằng tệp dethi-thuvien.tex trong nó cũng có dong lệnh \input{cauhoi-dtracnghiem.tex} và biên dịch ra đề thi.
Chú ý: Cách này chỉ dùng khi thấy thư viện bị lỗi hoặc sửa lại thì tìm đến ngay câu hỏi bị lỗi. Còn soạn thảo thì dùng trực tiếp và ra tệp thư viện ngay.
2. Soạn trực tiếp không có tệp chứa câu hỏi nhưng phải chép ra.
– Các câu hỏi soạn thảo bình thường và biên dịch trong tệp
soanthao-thuvien-tructiep.tex, tương tác giữa tệp TeX và PDF.
+ Trong tệp này có lệnh \input{dau-soanthao.tex}
+ Sau đó là các lệnh từng câu hỏi.
+ Cuối cùng là lệnh \end{document}
+ Vẫn biên dịch và kiểm tra đề, nếu xong thì xóa hai dòng trên thì thành ngay thư viện.
-Làm đề thi lại làm như gián tiếp:
dethi-thuvien.tex và biên dịch ra kết quả cuối cùng.
3. Cách làm này cũng đúng cho các phần ở bài trước, các bạn tham khảo tài liệu tôi gửi sau đây và tôi đã sửa theo quan điểm mới.
Chú ý: Ta nên soạn đề thi và thư viện 1 lần, để sử dụng hết khả năng của dethi.sty 3.0 là đảo câu hỏi, phương án, rút các câu hỏi ngẫu nhiên từ thư viện, nhiều bản bài thi mã khác nhau, phiếu thi tự động theo số câu hỏi, trộn các loại câu hỏi theo mức độ khó dễ khác nhau, … Nếu bạn dùng VieTeX sẽ có cửa sổ quản lý bên cạnh quản lý thư viện và gói lệnh đã có theo cây mà thường thấy trong VieTeX.
4. Các bạn lấy các tệp sau đây làm mẫu.
5. Quản lý thư viện đề thi theo cây của VieTeX:
project-dethi

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »

Soạn đề thi tương tác giữa TeX và PDF theo dethi.sty 3.1(1)

Posted by nhdien on 25/01/2017

dethi.sty 3.0 trộn đồng thời các câu hỏi và phương án vả rút ra một số đề ngẫu nhiên trong một tệp nên từ tệp PDF quay lại tệp TeX và ngược lại không thực hiện được. Tôi soạn mẫu soạn thảo này dựa vào các lệnh của dethi.sty 3.0 mà tương tác trực tiếp được giữa TeX và PDF. Một câu hỏi có dạng
\begin{question}
<Nội dung câu hỏi>
\datcot
\bonpa
{\dung{*}}
{\sai{*}}
{\sai{*}}
{\sai{*}}
\end{question}
Soạn bình thường như đã biết. Tôi cung cấp 2 cách làm, cách nào cũng nhấn từ tệp PDF quy về chỗ nguồn của TeX.
1. Cách làm gián tiếp gồm các tệp:
– Tệp soạn chứa các câu hỏi: ví dụ cauhoi-nguyenthiminhkhai.tex soạn các câu hỏi mẫu trên trong tập này chỉ có câu hỏi.
– Tệp biên dịch các câu hỏi vừa soạn và tương tác trực tiếp giữa TeX và PDF là soanthao-dethi-giantiep.tex trong nó có lệnh
\input{cauhoi-nguyenthiminhkhai.tex} và biên dịch bình thường.
– Làm đề thi bằng tệp dethi-soanthao-giantiep.tex trong nó cũng có dong lệnh \input{cauhoi-nguyenthiminhkhai.tex} và biên dịch ra đề thi.
2. Soạn trực tiếp không có tệp chứa câu hỏi nhưng phải chép ra.
– Các câu hỏi soạn thảo bình thường và biên dịch trong tệp
soanthao-dethi-tructiep.tex, tương tác giữa tệp TeX và PDF ở đây.
-Làm đề thi chép toàn bộ câu hỏi sang tệp
dethi-soanthao-tructiep.tex và biên dịch ra kết quả cuối cùng.
3. Các bạn lấy các tệp sau đây làm mẫu.

Năm mới chúc các bạn may mắn, khỏe và học tập tốt.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Một sổ tay Đại số và Giải tích 10-11-12 được soạn bằng TeX

Posted by nhdien on 24/01/2017

Tôi sưu tầm trên mạng một sổ tay có mã nguồn bằng LaTeX, tôi định dạng và thu lại cho đẹp các bạn tham khảo bản PDF, có thể dùng làm tài liệu học tập.
lythuyet-daiso-phothong

Posted in books, LaTeX, VieTeX | Tagged: , , | 30 Comments »

Dóng cột trong phương án câu hỏi trắc nghiệm

Posted by nhdien on 24/01/2017

Tôi có xem một số nguồn các bạn soạn câu hỏi trắc nghiệm dùng dethi.sty. Một số chú ý sau:
1. Các bạn dùng phương án  \bonpat thay cho \bonpa, lý do là \bonpat nâng dòng phương án sát câu hỏi hơn. Nguyên bản lệnh này dành cho câu hỏi không có phần chữ trước các phương án do đó từ phương án A lùi vào và nâng lên sau chữ [Câu 05] chẳng hạn. Nên dùng \bonpa chuẩn hơn, tôi sẽ sửa lại để phương án này nâng phương án sát câu hỏi có thể được tốt hơn.
2. Trong định dạng trang câu hỏi nhỏ hơn mà bốn phương án nó vẫn nhảy xuống dòng thứ 2. Do tôi đặt cứng khoảng cách cột
\setlength{\labelwidth}{48truept}
Các bạn có thể đặt lại khi bắt đầu văn bản khoảng rộng cột nhỏ hơn.
Tôi sửa bản tới mềm rẻo và tự động hơn.
3. Bạn soạn thảo đều đúng mà một số câu hỏi vẫn không định cột được các phương án kiểu như đặt \datcot[2] thì sắp thành 1 cột, … Cái này có thể do khi soạn:
\datcot
\bonpa
{\sai {$m=-2$.}}
{\dung{$m=2$.}}
{\sai {$m=-52$.}}
{\sai {$m=52$.}}
– các ngoặc cuối cùng không sát nhau }} mà lại bị cách ra }  }, nên sửa lại. Các ngoặc nhọn nên soạn sát như ví dụ trên, không để tùy tiện.
– nên soạn sát phương án gần lề để lệnh \bonpa lấy đối số đúng hơn.
4. Thày Hùng Châu có đưa một đề thi có phương án và lời giải, các phương án hơi thưa với lời giải tôi sẽ điều chỉnh lại, có thể tùy chọn in ra phương án không cần những khoanh tròn rỗng,…
5. Nhân năm mới chúc các bạn May mắn, khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Cám ơn.
dethi-dapan-loigiai
dethi-dapan-loigiai-lk
dethi-dedapan-loigiai

(dethi-luongthevinh-20171:
Đây là câu hỏi bạn Tuấn không dóng được với \datcot[2] hoàn toàn sai. Tôi đã thử lại và câu hỏi đầu tiên mà bạn ấy hỏi không dóng được thì tôi thêm vào đề Trường Lê Thế Vinh vẫn chạy bình thường).

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 5 Comments »

Đã có giải pháp trộn phương án ngẫu nhiên và số câu hỏi bất kỳ trong dethi.sty

Posted by nhdien on 22/01/2017

Thuật toán trộn phương án ngẫu nhiên không bị lặp lại sau 24 vòng lặp. Còn số câu hỏi đều được trộn đến số lượng bất kỳ. Tôi sẽ cập nhật thuật toán này nay mai nhân ngày Tết “Đinh Dậu”.
Bạn có thể xem kết quả một tệp lớn trên 300 câu hỏi:
dethidaiso2017

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »

Cập nhật gói lệnh đề thi bản dethi.sty 3.1

Posted by nhdien on 19/01/2017

Sau một thời gian phổ biến gói lệnh, những chức năng của nó hoạt động tốt và cũng bộc lộ những yếu điểm. Lần cập nhật này đã khắc phục những lỗi và thêm một số chức năng tốt hơn.
1. Gói lệnh gắn kết tùy chọn [baithi] và [baitap], các hàm trong hai tùy chọn đồng bộ như nhau.
2. Thuật toán phân bổ các phương án trong các câu hỏi mạnh hơn, khả năng sắp xếp đến số lượng rất lớn các câu hỏi,…
3. Rất nhiều tùy chọn được hoàn thiện như \coloigiai, \soanthao, khả năng làm đề ít câu hỏi kiểm tra 10 phút,…
5. Các bạn xem hướng dẫn trong tệp dethihelp.pdf phần các tùy chọn và các ví dụ cụ thể.
6. Mã nguồn của dethi.sty 3.1 tại đây.
7. Xem hướng dẫn.dethihelp31

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 15 Comments »

Tuyển tập đề thi mô phỏng theo dethi.sty 3.0

Posted by nhdien on 17/01/2017

Khi có số lượng đề thi có thể làm tuyển tập dễ dàng bằng dethi.sty 3.0.
Bạn xem mô phỏng tại đây, nếu có ý tưởng thể hiện đề thi các bạn cho ý kiến: sach-coloigiai: sach-coloigiai-dethi30

Posted in books, LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | 2 Comments »

Tạo đề thi có lời giải và mã TeX của hình trong gói lệnh dethi.sty 3.0

Posted by nhdien on 15/01/2017

Soạn thảo đề thi nhiều khi có cả đáp án và lời giải chi tiết đi kèm. Trong dethi.sty 3.0 thêm vào một lệnh \verb!\loigiai{…}! để soạn lời giải đó.

Một vấn đề nữa là các hình được vẽ bằng geogebra sau đó sinh ra tệp TeX của hình chứ không phải tệp hình. Phần cối bài này sẽ giải thích những tệp hình bằng mã TeX thì đưa vào như thế nào?

1. Bạn lấy mã nguồn tại đây.

2. Xem hướng dẫn: taodethi-cauhoi-coloigiai

3. Đề thi có lời giải:dethi-coloigiai

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Tạo đề thi câu hỏi trực tiếp và có hình trong dethi.sty 3.0

Posted by nhdien on 14/01/2017

Khi làm bài tạo ra tệp đề thi trắc nghiệm từ dethi.sty 3.0 thông qua các tệp câu hỏi. Tôi quên mất dethi.sty 3.0 kế thừa dethi.sty 2.0 những tệp soạn cho 2.0 cũng chạy được trong 3.0.
Nghĩa là ta soạn đề trực tiếp từng câu hỏi một. Bài này tôi nói lại cách soạn trực tiếp từng câu hỏi này. Đã có ví dụ trong dethi.sty 3.0: Tệp đó là 01de-mh_toan_k17.tex.

Ngoài ra tôi còn mục đưa một hình vào các câu hỏi thì làm thế nào.

1. Ví dụ và hướng dẫn sử dụng lấy tại đây.

2. Xem trước hướng dẫn: taodethi-cauhoi-tructiep

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Tạo một đề thi trắc nghiệm với dethi.sty 3.0

Posted by nhdien on 14/01/2017

Một số bạn dùng dethi.sty 2.0 rất tốt, nên không chuyển qua phiên bản 3.o. Thật ra phiên bản mới cách dùng không thay đổi nhiều, nhưng sức mạnh và nhiều kỹ thuật tốt hơn nhiều. Để khởi đầu dùng gói lệnh tôi soạn ra hướng dẫn làm tệp đầu tiên để hướng dẫn biên dịch:
1. Bạn lấy tệp mau-lamdethi-tracnghiem.zip mở ra trong một thư mục.

2. Mở trong trình soạn thảo tệp:
– taodethitracnghiem.tex và biên dịch nó: đây là tệp hướng dẫn làm một đề thi trắc nghiệm.
– dethidaiso2017.tex đây là tệp biên dịch ra đề thi trắc nghiệm như hướng dẫn. Còn tệp nữa cauhoi00-dtracnghiem.tex là các câu hỏi.

3. Dựa vào hai tệp dethidaiso2017.tex và cauhoi00-dtracnghiem.tex bạn làm ra đề của mình dễ dàng.

4. Còn các kỹ thuật khác như đáp án, chèn hình, làm thư viện câu hỏi, … bạn xem ở hướng dẫn gói lệnh. Tôi sẽ làm dần mỗi chức năng một phần riêng như thế này.
taodethitracnghiem

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »