VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Dự án:ĐỀ THI THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG — HÀ NỘI (Lần 1)

Posted by nhdien on 20/09/2017

Ngoài dự án đề thi còn cập nhật đề thi 3.4 với những lệnh mới.
1. Trình chiếu của dự án:
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MWktNzI0Z2NEVlE
2. Tệp TeX có -main- là biên dịch được
https://www.overleaf.com/read/ydmtsxrmrphr
3. Có 2 tệp thể hiện cập nhật mới của gói lệnh (sẽ đưa chính thức vào dethi.sty 3.5)
duan62-main-inmotde-theoma.tex
duan62-main-innhieude-theoma.tex
4. Lệnh mới đề in từ một tệp nguồn, hoặc nhiều tệp nguồn ra 1 hoặc nhiều đề thi chỉ cần liệt mã đã lấy vào như:
\loadrandomproblems[108]{50}{duan62-cauhoi-phandinhphung-hnlan1}
\loadrandomproblems[150]{50}{duan62-cauhoi-phandinhphung-hnlan1}
\loadrandomproblems[160]{50}{duan62-cauhoi-phandinhphung-hnlan1}
\loadrandomproblems[201]{50}{duan62-cauhoi-phandinhphung-hnlan1}
\loadrandomproblems[250]{50}{duan62-cauhoi-phandinhphung-hnlan1}
……….
Cần in ra chỉ ngắn gọn
\indebaima{108,150,160,201,250}
\indapanma{108,150,160,201,250}
\indebailoigiaima{108,150,160,201,250}
Vậy tập main ngắn gọn và sáng tạo nhiều vấn đề nữa,….

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »

Dethi.sty 3.4 cập nhật

Posted by nhdien on 17/09/2017

Dethi.sty 3.4 cập nhật đã được cập nhật ở địa chỉ
https://www.overleaf.com/read/wdrspzmbjhcd#/41945538/
Khi mở ra các tệp có chữ -main- đều biên dịch trong hệ soạn thảo này. Đổi sang các tệp main để biên dịch ta làm như sau:
1. Chọn vào tệp có chữ main ta muốn biên dịch
2. Bấm phài chuột ra Menu tương tác và chọn set as main (dòng thứ 3)
3. Chương trình đặt lại tập main, lần này click vào tệp đã chọn main chương trình biên dịch hiện ra ô bên phải.
4. muốn lấy cả gói lệnh nhấn vào download as zip

Cập nhật một số lỗi không chính xác như sau:
1. trong mã nguồn lệnh \khoanh{\cboxv} thành \khoanhd{\cboxv}{}
Vì nếu như cũ thì không khoanh tròn như \daungoac{}{.} các phương án đúng lại không theo vẫn khoanh tròn. Nên khi đổi ta đồng thời đổi
\khoanhd{}{.}
\daungoac{}{.}
Tóm lại, các ví ví dụ của tôi hay các tệp dự án chỉ đổi \khoanh{\cboxv} thành \khoanhd{\cboxv}{} là xong.

2. Phần thêm sau đây không ảnh hưởng các tệp nguồn cũ như:
\bonpa{0} nghĩa là không có phương án nào đúng, khi in ra đáp án  chỉ in số câu chứ không in đáp án nào. Cái này dùng khi các bạn chưa có đáp án của câu đó và in ra câu còn thiếu đáp án và chữa lại, nhất là các bạn giao cho người khác gõ vào.
\bonpa{12} nghĩa là phương án 1 và 2 đều đúng và kết quả cũng in ra 2 đáp án đúng.
Tương tự cho \bonpa{13}, \bonpa{14}, \bonpa{23},\bonpa{24}, \bonpa{34} chỉ chấp nhận số nhỏ rồi đến số lớn.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 6 Comments »

Tuyển tập thứ 4 của đề thi trắc nghiệm

Posted by nhdien on 17/09/2017

Bạn vào trang
https://www.facebook.com/groups/vietex/
Theo dõi dự án:
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5aVp3eFFpSnVLQjQ

https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5M0V6MTB0WFdSejg

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Gói lệnh vietex.sty 2.0 cài dấu tiếng Việt cho các mã OT1, T1,… trong LaTeX

Posted by nhdien on 17/08/2017

Gói lệnh vietex.sty chỉ là một phần của gói lệnh vntext đã được soạn từ lâu.
Phần quan trọng này về mã rất thông dụng trong TeX: T1, OT1, OT4, QX,….
Đòi hỏi gói lệnh newunicodechar.sty và một số macro tôi thu thập đảm bảo
cho việc cài dấu ổn định và đẹp, tôi để lại phần phông thư pháp, phông nghệ thuật,…
Phần quan trong này chạy chính xác và đủ làm sách khoa học, tôi đã thử nhiều cuốn sách tiếng việt không có lỗi.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5N0NQNW9hMTFWYkE
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZU9JWW14Q3RrZ0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5TWlkd2duNXkybm8
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cFRYTFhpZXBFNFk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5TUJmbnYzalpPd2s

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ THI THPT 2017 Sở GDĐT Cần Thơ, mã 317

Posted by nhdien on 09/08/2017

Bài này tiếp tục dùng đề thi 3.4:
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZnpNSU5EMWNpYk0
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZzJTbEdubE1SZGs
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5UUhVZEQxSnE5UTA
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5NFlyY1pZNTgwZ2c

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Gói lệnh dethi.sty 3.4

Posted by nhdien on 06/08/2017

Gói lệnh đã thay đổi rất nhiều so với phiên bản 3.3:
1. Cấu trúc cơ sở dữ liệu
\baitracnghiem{<Mã>}{
<Câu hỏi>
}{
\bonpa[2]{3}
{*}
{*}
{*}
{*}
}{
<Lời giải>
}
Tất cả lệnh \datcot, \loigiai, \dung, \sai không còn sử dụng với người dùng.
Dóng cột phương án tự động và đồng thời có thể đặt cố định phụ thuộc câu hỏi có hình.
Rất nhiều yếu điểm của dethi.sty 3.3 được khắc phục như trong <Lời giải> hoặc <Câu hỏi> soạn thoải mái, tự động ngắt trang, những kỹ thuật LaTeX đều áp dụng ở đây như cách 1 một dòng là xuống dòng, không lạm dụng lệnh \\ để TeX sắp xếp đẹp nhất. Ưu tiên xuống dòng là cách ra một dòng.
Gói lệnh chỉ cấn tệp sau đây:
dethi.sty
shortlst.sty
centerpage.sty
titledot.sty
Còn lại là các ví dụ *.tex, bạn xem hướng dẫn
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5dTlEWjk0X0F2Y1E
Bạn lấy gọi lệnh ở đây
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MkxFVkxsN1hJeTQ
Mọi ý kiến thắc mắc gửi cho tôi.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 6 Comments »

Dự án: ĐỀ THI SỞ GIÁO DỤC TP HCM (cụm 5)

Posted by nhdien on 31/07/2017

Phiên bản dethi.sty 3.4 sắp hoàn thành, đang làm đến phần soạn thảo, câu hỏi question,… Tôi biết các bạn trẻ có nhiều bạn tài giỏi, góp ý, mách cho tôi chức năng để hoàn thiện, có nhiều bạn đưa ra mẹo dùng của mình chỉ trên tệp PDF tôi không sử dụng được vì dốt, mong các bạn chia sẻ mã nguồn như thầy Châu Ngọc Hùng, trừ trường hợp đặc biệt đó là quyền của bạn. Nếu được tôi tích hợp và công khai để nhiều người dùng có ích hơn, chứ chỉ giữ một mình cũng chẳng có ích gì. Sau đây là duan14, soạn bằng dethi.sty 3.4. rất hoàn hảo và đơn giản khi dùng phiên bản này.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5RHhTMXVqZjRjQTQ
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5YjBrLUhFOEJ3M0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cjVObFN2OUlUVVE
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5UWtneURwcS1GUkk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MzczaUgxZmlCUEk

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ KHẢO SÁT NĂNG LỰC NĂM HỌC 2017-TỈNH PHÚ YÊN

Posted by nhdien on 29/07/2017

Cám ơn bạn Lê Hồng Phi tham gia dự án, chắc bạn quản lý hình không tốt mới nhờ tôi. Tất cả đều ổn, vì phiên bản dethi.sty 3.4 chưa ra nên bản này bạn chờ khi có mới dịch được.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5eWdIUzFrMTRIdDg
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5X1VCUDBfZFBsbzQ
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5aDNKaHdUOEJtamc
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cWJRY0NBNWFyY2M
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5bHF1VEd5ZXdQZ1U

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ ÔN THI THPT 2017 BIGSCHOOL(001)

Posted by nhdien on 28/07/2017

Cám ơn bạn Huỳnh Văn Thơ, martinolusio@gmail.com đã gửi bài tới dự án. Nhưng soạn còn chưa tốt lắm bạn xem bản tôi sửa làm chuẩn của dethi.sty 3.4, hai tệp dưới đây các bạn lấy về chưa dịch được vì không có dethi.sty 3.4 nhưng các bạn định hướng phiên bản tới thay đổi khá nhiều tự động hóa sắp cột, tự đồng dồn trang, …. Cấu trúc câu hỏi sẽ là
\baitracnghiem{<mã câu hỏi>}{
<Nội dung câu hỏi>
}{
\bonpa
{*}
{*}
{*}
{*}
}{
<lời giải>
}
Không còn lệnh \loigiai, \datcot, \dung, \sai,… lệnh trên cho phương án đúng A. Bài dự án này chạy cho mọi bài đều có phương án đúng A. Việc đặt cột phương án chính xác, tôi đang thử tiếp với các dạng bề ngang bất kỳ rất hợp lý. Ngoài ra có tùy chọn \bonpa[1] không tự động nữa mà chỉ một cột ví dụ bài 1 dựa án. tương tự \bonpa[2] xếp hai cột không tự động nữa. Đặc biệt \bonpa[3] cho \baitracnghiemh sắp hai cột hẹp lại để chỗ hình bên phải như bài 38, bài 40.,…
Do tính toán nên biên dịch chậm, rất nhiều thay đổi khác như \dathinhw, \dathinhm,…
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5YU1PSWlhR2RCd3c
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5WDlJS1ZVbU1SMDA
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5M20zQjNCTEJPMjQ
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5d3ZYb3FmYzhDOVE

 

 

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ THI THỬ NĂM 2017 SGD VĨNH PHÚC (Lần 2)

Posted by nhdien on 21/07/2017

Cám ơn bạn Nguyen Hung <nguyenduchunga23@gmail.com>
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5d1NzMzktajRKOU0
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5T05odE9PTlFFNEU
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5TmJtZnBwSW9aQlk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5UDByMW4yS0I1NHM

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ ÔN THI 2017 THPT NGUYỄN HUỆ (Huế)

Posted by nhdien on 20/07/2017

1. Các \usetheme đều áp dụng được cho các bài trắc nghiệm.
2. Bạn chép dethi.sty đè lên tập cũ, tệp mới này thêm một số lệnh và chỉnh chính xác hơn bản cũ:
– Lệnh \loigiait{…}{…} giống như lời gải nhưng ngắt trang được tại vị trí }{
– Lệnh \dathinh{<khối chữ>}{<các loại lệnh hình>} hình được đặt bên phải.
– Lệnh \dathinhg{<độ rộng cột trái>}{<độ rộng cột phải>}{<chữ>}{<Hình>}
độ rộng tính theo \% bề ngang trang như \dathinhg{0.6}{0.35}{….}{….}
lệnh thích hợp làm trong lời giải có hình.
– Lệnh viết tắt
\newcommand{\caseo}[1]{\left[\begin{aligned}#1\end{aligned}\right.}
Hệ ngoặc vuông phía trước
ví dụ $\caseo{a&\le b\\ c&=d}$
\newcommand{\case}[1]{\begin{cases}#1\end{cases}}
ví dụ $\case{a&\le b\\ c&=d}$
Hệ ngoặc nhọn phía trước
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5dmVHZExJcjhYbEU

https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5U2N5SDZEQUcxa3c
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MFhBRlpTOTRLUzg
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5am0zc2JzakxxZlk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MEx5TUpBdDNNb0k

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Để mở rộng cho nhiều biết TeX

Posted by nhdien on 19/07/2017

Tôi đã lập trang facebook cho các dự án TeX ngoài VieTeX, tại địa chỉ
https://www.facebook.com/groups/vietex/
Mời các bạn vào đăng ký và trao đổi, nhưng để lựu tôi vẫn chép vào trang này, vì facebook trôi đi theo thời gian và khó tìm lại.

Posted in Informatics, LaTeX, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Cập nhật lại cuốn sách: Tra cứu và soạn thảo LaTeX

Posted by nhdien on 18/07/2017

Địa chỉ mới của tài liệu
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5a1NSM3ByZGlQTFU

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »

Dự án: ĐỀ THI THỬ THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI, HÀ TĨNH (Lần 1)

Posted by nhdien on 18/07/2017

Bắt đầu tuyển tập 2 đề thi 11: duan11, để tiện cho việc làm tuyển tập tôi đã định dạng theo đúng kích thước sách xuất bản. Thực sự làm nhỏ lại mới khó hơn làm to, tất cả điều chạy tự động. Riêng lời giải không ngắt trang tự động, đây là lỗi rất lớn của gói lệnh nếu tôi không làm thì không biết có lỗi này. Lỗi sẽ được khắc phục nay mai nhưng tạm thời các bạn dùng lệnh \loigiait{…}{…} nghĩa là thêm chữ t vào lệnh \loigiai còn ngắt sang trang ở chỗ nào thì đưa }{ vào đó là xong. Các bạn chép định nghĩa lệnh \loigiait ở đầu tệp *-main-* vào dethi.sty để dùng sau này nhé. Lệnh này ngắt trang, nhưng không đúng chỗ ngắt thì lại trở lại bình thường như \loigiai không ảnh hưởng gì.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5OXVqQXBUdnUtaGM
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cktKVGJvdFRPM2s
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5bTNxTnRETzFvT0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5NDY5M0lpSl9CeEE

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ THI THỬ THPT 2017 SỞ GDĐT HÀ NỘI (Lần 1)

Posted by nhdien on 17/07/2017

Cám ơn bạn Nguyen Hung <nguyenduchunga23@gmail.com>  đã đóng góp đề trong cộng đồng. Chỉ có người tex hóa đề này mới hiểu tôi đã sửa thế nào khi chuyển vào dự án.
Đây là đề thứ 10 trong tuyển tập 1 của dự án. Tôi đang định dạng tuyển tập này với hình thức đẹp nhất và đơn giản nhất. Tôi tiếp tục đưa lên đề tuyển tập 2 từ duan11 đến 20.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5dHNoSHIxelpkTzg
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5bGZOTVl2N1FSZ28
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5c2lPVUJjVXlIdHM
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ak9nT0tDUjlNdVk
Các tệp hình ở đây:
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZjllUXl3RGlLVWM

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »